Czy jesteś gotowy na nowy Google Consent Mode v2 ? Dowiedz się więcej »
Nowy

RODO kończy 5 lat: uważaj na te 5 trendów w ochronie danych


Trendy ochrony danych RODO 2023: niebieskie tło z żółtymi gwiazdkami i napisem RODO

25 maja 2023 roku minie pięć lat od wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 2018. W tym poście omawiamy 5 trendów w zakresie prywatności, o których powinieneś wiedzieć w 2023 roku.

RODO utorowało firmom drogę do bardziej odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi osobowymi, jednocześnie wzmacniając prawa osób fizycznych do prywatności. Nie ma więc lepszego sposobu na uczczenie ich ciągłego wpływu niż przyjrzenie się 5 najważniejszym zmianom i trendom w zakresie prywatności na nadchodzący rok.

Od samego początku RODO zyskało popularność na całym świecie. Zainspirowała podobne przepisy w innych regionach, sprawiając, że prywatność jest kwestią, której nie można dłużej ignorować w naszym życiu, które jest coraz bardziej napędzane przez technologię. W tym poście przyjrzymy się niektórym trendom w zakresie prywatności dotyczącym większości regionów świata, których możemy się spodziewać w nadchodzącym roku, w tym skupieniu się na etyce danych, prywatności dzieci i przepisach dotyczących lokalizacji danych.

Zacznijmy!

Oto 5 najważniejszych trendów w zakresie prywatności w 2023 r., o których musisz wiedzieć:

Większy nacisk na etykę danych

Ponieważ konsumenci w coraz większym stopniu oczekują od firm większej przejrzystości w zakresie sposobu, w jaki obchodzą się z ich danymi, prywatność i etyka danych są postrzegane jako uzupełniające się i ważne praktyki, które powinny być ze sobą ściśle powiązane. Oznacza to, że firmy muszą nie tylko poważnie traktować zgodę, ale także przejrzystość, dyskryminację i bezpieczeństwo danych.

Prywatność dzieci

Szczególnie w związku z rosnącym wykorzystaniem i łatwą dostępnością technologii dla młodych ludzi uzyskujących dostęp do platform internetowych i mediów społecznościowych, rośnie obawa o prywatność dzieci, którą należy chronić. UE, USA, Kanada i Brazylia wprowadziły już przepisy chroniące dane dzieci. Jednak inne kraje szybko idą w ich ślady i wprowadzają przepisy dotyczące prywatności specjalnie dla nieletnich, jak widać w Indiach i Australii.

Przepisy dotyczące lokalizacji danych

Coraz więcej krajów wprowadza przepisy, które wymagają lokalnego przechowywania danych, szczególnie w obszarach ważnych dla bezpieczeństwa narodowego kraju. Na przykład przechowywanie danych na serwerach w UE może zapewnić lepszą ochronę przed naruszeniem danych i nieautoryzowanym dostępem do danych, ponieważ unijne przepisy o ochronie danych wymagają od firm wprowadzenia solidnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Dlatego jeśli chodzi o RODO i wykorzystanie plików cookie, najlepiej wybrać narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookie, które przechowuje dane klientów w bezpiecznym miejscu. Aby zagwarantować naszym użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa, w firmie Consentmanager korzystamy wyłącznie z serwerów w centrach danych w Europie.

Rozszerzenie prawa do bycia zapomnianym

Prawo do bycia zapomnianym, które umożliwia jednostkom zażądanie usunięcia ich danych osobowych z wyników wyszukiwania i innych publicznych baz danych, prawdopodobnie zostanie rozszerzone na inne konteksty. Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO) zawiera już przepisy dotyczące prawa do bycia zapomnianym, a inne kraje rozważają podobne środki. Na przykład niektóre kraje rozważają rozszerzenie prawa do bycia zapomnianym na platformy mediów społecznościowych, umożliwiając użytkownikom żądanie usunięcia ich danych osobowych na tych platformach. Ponadto niektóre kraje badają możliwość zastosowania prawa do bycia zapomnianym do danych biometrycznych, dając osobom fizycznym prawo do zażądania od organizacji usunięcia ich danych biometrycznych.

Lepsze egzekwowanie przepisów dotyczących prywatności

Ponieważ naruszenia danych stają się coraz częstsze i poważniejsze, można oczekiwać, że organy regulacyjne zintensyfikują egzekwowanie przepisów o ochronie danych. Może to obejmować wyższe grzywny, większą kontrolę praktyk przetwarzania danych oraz większe uprawnienia do badania i karania firm, które nie przestrzegają prawa.

Efekt domina od czasu wejścia w życie RODO w 2018 r. przyniósł wiele pozytywnych skutków dla środowiska ochrony danych, dlatego niezwykle ważne jest zachowanie czujności i obserwowanie nadchodzących trendów w ochronie danych. Pięć trendów omówionych w tym artykule – koncentracja na etyce danych, zwiększona ochrona prywatności dzieci, rozwój przepisów dotyczących lokalizacji danych, rozszerzenie prawa do bycia zapomnianym oraz wzmożone egzekwowanie przepisów dotyczących prywatności – podkreślają ciągłą ewolucję przepisów dotyczących prywatności oraz konieczność dostosowania się przedsiębiorstw do zmieniającego się krajobrazu. Śledząc te trendy i proaktywnie wdrażając najlepsze praktyki w zakresie prywatności, organizacje mogą zapewnić zgodność z RODO i innymi przepisami dotyczącymi prywatności, jednocześnie chroniąc dane osobowe swoich klientów i interesariuszy.


więcej komentarzy

Nowy

Biuletyn 03/2024

NOWOŚĆ: Narzędzie dla sygnalistów Mamy przyjemność ogłosić wydanie naszego nowego oprogramowania do zgłaszania nieprawidłowości. Oprogramowanie zostało opracowane w celu spełnienia wymogów dyrektywy UE dotyczącej sygnalizowania nieprawidłowości. Nasze oprogramowanie oferuje teraz prosty i bezpieczny sposób zgłaszania przez pracowników problemów. Sygnaliści mogą łatwo i anonimowo przesyłać swoje zgłoszenia za pomocą formularza na Twojej stronie internetowej osadzonego za […]
filmy

Webinarium: Brak plików cookie = utrata przychodów?

Świat online stoi przed dużymi zmianami, szczególnie dla wydawców i reklamodawców. 11 marca wspólnie z Refinery89.com byliśmy współgospodarzami seminarium internetowego „Brak plików cookie = straty w przychodach”, aby spojrzeć w przyszłość. Webinarium odbyło się w języku angielskim. Omówiono następujące tematy: Przegląd Seminarium internetowe dostarczyło cennych informacji na temat tego, jak wydawcy i reklamodawcy mogą przygotować […]

CMP

Twoje pytania dotyczące CMP & Co.

Jeśli nie masz pewności, czy potrzebujesz CMP, czy nie, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy.