Czy jesteś gotowy na nowy Google Consent Mode v2 ? Dowiedz się więcej »

Pliki cookie zgodne z RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych obowiązuje wszystkie kraje Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące plików cookie. Wszystko, co musisz wiedzieć o plikach cookie, żeby Twoja strona była zgodna z RODO.

Rechtskonforme Cookie-Banner- und Consentlösung

RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące RODO i platformy do zarządzania zgodami na pliki cookie (CMP).

 • Czym jest RODO?

  RODO to Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (ang. GDPR– General Data Protection Regulation). Rozporządzenie dotyczy tego, jak w Unii Europejskiej prywatne firmy mają przetwarzać dane osobowe. Rozporządzenie weszło w życie 27 kwietnia 2016 r. Od 25 maja 2018 r. standard ochrony danych osobowych obowiązuje wszystkie kraje Unii Europejskiej. Tekst RODO jest dość ogólny i wymaga doprecyzowania przez lokalnie obowiązujące przepisy. W Polsce ustawą regulującą ochronę danych osobowych jest Ustawa Prawo telekomunikacyjne (rozporządzenie ePrivacy).

 • Czym jest ePrivacy?

  Rozporządzenie ePrivacy dotyczy przetwarzania danych osobowych szczególnie w łączności elektronicznej (Internet, e-mail). Rozporządzenia ePrivacy nie należy mylić z obowiązującą przed RODO dyrektywą 2002/58/WE ograniczającą użycie plików cookie. RODO poświęcone jest w całości ochronie danych osobowych i dotyczy kwestii ogólnych związanych z ochroną tych danych. Każde państwo UE musi dostosować to rozporządzenie do lokalnie obowiązujących  przepisów szczegółowych. Ochrona danych osobowych to ważny temat dla stron internetowych, które pozyskują i przetwarzają dane osobowe. Cały proces pozyskiwania danych w Internecie odbywa się jakby na zapleczu – użytkownicy nie widzą, gdzie trafiają podane przez nich informacje. Stąd konieczność zadbania o komfort użytkownika stron internetowych. RODO w połączeniu z ePrivacy dają użytkownikowi pewność, że jego dane będą przetwarzane zgodnie z prawem i nie trafią w niepowołane ręce.

Kto musi zachować zgodność plików cookie z RODO?

W kontekście reklamy internetowej pliki cookie powinny być zgodne z RODO, gdy:

 • wydawca strony ma siedzibę w UE
 • reklamodawca ma siedzibą w UE
 • pośrednicy/sieci reklamowe/brokerzy/… mają siedzibę w UE
 • odwiedzajacy stronę internetową/odbiorca reklamy ma siedzibę w UE
 • strona trzecia zaangażowana w proces (np. dostawca serwera reklam) ma siedzibę w UE

Oznacza to, że RODO dotyczy również firm, które nie mają siedziby w UE, ale dostarczają reklamy obywatelom UE .

Consent-Lösungen für Agenturen

Historia RODO

Parlament Europejski publikuje pierwsze rekomendacje
Komitet ds. Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego przeprowadza głosowanie orientacyjne.
Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska kończą negocjacje
Komitet UE głosuje za rozpoczęciem negocjacji między trzema stronami
Rada UE przyjmuje rekomendacje
Parlament Europejski przyjmuje rekomendacje
Regulację wchodzą w życie
Regulacje wdrażane są we wszystkich państwach członkowskich UE
Zaczyna obowiązywać rozporządzenie ePrivacy
 

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Pomogliśmy już ponad 25 000 stron internetowych w zgodności z RODO, TTDSG i ePrivacy

Wśród naszych klientów znajdują się jedne z największych serwisów internetowych i najbardziej znane marki na świecie.

… i wiele więcej.

consentmanager oferuje wiele funkcji takich jak blokowanie kodów i plików cookie od stron trzecich, jednak nie wszyscy nasi klienci z nich korzystają. Nie oceniaj naszego narzędzia na podstawie tego, jak wykorzystują je inni.

Po bezpiecznej stronie

Czym są dane osobowe zgodnie z tekstem RODO?

Dane osobowe wymagają specjalnej ochrony. Dlatego w sytuacji kiedy uzasadnione interesy lub umowa wymagają podania danych osobowych, użytkownik musi jasno wyrazić swoją zgodę na ich przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie. Bez zgody użytkownika nie można wykorzystywać tych danych.

 • Opcja opt-in i opt-out

  Opcja wyrażania zgody opt-in pojawia się najczęściej w newsletterach. Najpierw użytkownik zapisuje się na newsletter, a następnie potwierdza swój adres e-mailowy (podwójne opt-in). Dzięki temu do skrzynki trafiają wiadomości, które użytkownik chce otrzymywać, a nie niechciane reklamy od zewnętrznych firm.

  Prawo niektórych krajów (CCPA w Kalifornii) dopuszcza opcję opt-out. Oznacza ona, że użytkownik może odmówić zgody na pliki cookie. W tym przypadku pliki cookie uruchamiają się automatycznie na stronie, a użytkownik może się na nie nie zgodzić. Przy opcji opt-in użytkownik wybiera pliki cookie, które chce zaakceptować i dopiero wtedy uruchamiają się one na stronie.

 • Prawo do ochrony danych osobowych

  • Obowiązek informacyjny osoby odpowiedzialnej za dane osobowe: Firma przetwarzające dane osobowe musi dokładnie poinformować użytkownika o sposobie i celu przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik musi otrzymać też informację o zewnętrznych dostawcach, którzy mogą mieć dostęp do jego danych osobowych. Należy poinformować użytkownika o jego prawach w kwestii ochrony danych osobowych.
  • Prawo do informacji : Na wniosek użytkownika trzeba przedstawić mu wszystkie informacje dotyczące jego danych osobowych – jak są przetwarzane, kto je przetwarza i jak się je przechowuje.
  • Prawo do sprostowania danych: Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, ma prawo do ich poprawienia i zaktualizowania.
  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): Użytkownik może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jego dane powinny być niezwłocznie usunięte z systemu.
  • Prawo do ograniczonego przetwarzania danych: Użytkownik może ograniczyć zakres przetwarzania jego danych osobowych. Nawet jeśli wcześniej zgodził się na przetwarzanie wszystkich swoich danych.

Pliki cookie zgodne z RODO a marketing internetowy?

RODO wprowadziło zmiany dla reklamodawców działających on-line:

 1. Nie można już uruchamiać plików cookie bez zgody użytkownika. Oznacza to, że można śledzić tylko te działania użytkownika, na które wyraża zgodę. Wszystkie inne pliki cookie (bez zgody) muszą być blokowane. Na stronie powinien pojawić się tekst o plikach cookie zgodny z RODO.
 2. Zapisywanie danych osobowych bez zgody użytkownika nie jest już możliwe. W świecie on-line dotyczy to w szczególności IP użytkownika.
 3. Przekazywanie danych osobowych bez zgody użytkownika nie jest możliwe. Nie można już np. przekazywać danych osobowych, w tym IP użytkownika do protokołu OpenRTB.
Consent-Lösung für DSGVO, TTDSG, CCPA, PIPEDA

Artykuł 9 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Przetwarzanie danych z wybranych kategorii

Reklamodawcy chcą otrzymywać i przetwarzać jak najbardziej szczegółowe dane osobowe swojej grupy docelowej. RODO ogranicza jednak dostęp do wybranych kategorii danych i chroni prywatność użytkowników.

Ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych

 • Zgodnie z artykułem 9 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie można przetwarzać takich danych osobowych jak:
  • Pochodzenie rasowe lub etniczne
  • Poglądy polityczne/przynależność do związków zawodowych
  • Wyznanie/religia
  • Dane genetyczne/biometryczne
  • Dane dotyczące stanu zdrowia
  • Orientacja seksualna
 • Wyjątki w art. 9 RODO

  Wyjątki wymieniono w art.9 §2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych:

  • Dane wrażliwe mogą być przetwarzane, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę w konkretnym celu. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą.
  • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony życia.
  • Przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację. Przetwarzanie danych dotyczy tylko członków danej organizacji i może odbywać się jedynie wewnątrz organizacji.
  • Dane zostały upublicznione przez osobę, której dane dotyczą.
  • W ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.
  • Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.
  • Przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy.
  • Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.
  • Przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych.

Baner plików cookie zgodny z RODO

Dostawcy zewnętrzni ustawiają pliki cookie na Twojej stronie i zbierają dane. Jako właściciel strony masz obowiązek informować swoich odwiedzających o wszystkich plikach cookie. Jeśli dostawca zewnętrzny chce zbierać dane o Twoich użytkownikach, zgodnie z RODO na banerze plików cookie powinny  pojawić się wszystkie cele, w których te dane są zbierane. Zadbaj o jak najlepszą ochronę wszystkich danych osobowych, nie tylko tych wrażliwych. W ten sposób wzbudzisz zaufanie użytkowników, którzy chętniej będą akceptować pliki cookie. A to doprowadzi do wyższych przychodów z reklam.

IAB konformes CMP, DSGVO, TTDSP, CCPA und mehr

RODO a strona internetowa

Jeśli działasz jako wydawca treści, prowadzisz platformę SSP, masz agencję lub działasz jako reklamodawca, prędzej czy później będziesz potrzebować zgody użytkownika na przetwarzanie danych. Skorzystaj z menedżera zgód na pliki cookie takiego jak consentmanager.

 • Baner plików cookie zgodny z RODO

  Baner plików cookie informuje użytkowników o plikach cookie i o tym, jak te pliki działają. Pliki cookie niezbędne do działania strony muszą być przez użytkownika zaakceptowane. Na banerze plików cookie zgodnym z RODO nie mogą pojawić się żadne odznaczenia pól. Prawo nie przewiduje, jak musi wyglądać baner plików cookie, dlatego można dostosować go do wyglądu swojej strony i zoptymalizować pod swoich użytkowników. Możesz działać zgodnie z prawem i w przyjazny dla użytkowników sposób.

 • Ustawienie plików cookie z consentmanager

 • Nasz menedżer zgód na pliki cookie daje Ci wgląd we wszystkie pliki cookie używane na Twojej stronie. consentmanager to gotowe banery cookie w ponad 30 wersjach językowych. Prosta integracja ze stroną i pełna zgodność z RODO – to właśnie gwarantuje Ci nasz menedżer zgód na pliki cookie. Wbudowany skaner plików cookie codziennie sprawdza Twoją stronę pod kątem nowych plików cookie i automatycznie blokuje te pliki, na które nie ma zgody. consentmanager możesz zintegrować z każdym systemem i większością aplikacji. Możesz dostosować baner plików cookie do potrzeb strony (zmienić wygląd, tekst, dopasować przyciski) i przetestować różne projekty w testach A/B. To pozwoli Ci na wybranie szablonu najchętniej akceptowanego przez użytkowników.
 • Ochrona danych osobowych z consentmanager

  Kiedy użytkownik chce skorzystać ze swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych, musisz działać natychmiast. Do Twoich obowiązków należy dostarczenie pełnych informacji dotyczących danych osobowych, usunięcie danych, jeśli użytkownik tego chce lub zmiana tych danych. Wszystko to może wydawać się bardzo skomplikowane. Ale z menedżerem zgód na pliki cookie, bez problemu sobie z tym poradzisz. consentmanger nie tylko oszczędza Twój czas, ale też dba o to, by wszystkie działania na danych osobowych były wykonane szybko i zgodnie z prawem. Sprawne zarządzanie danymi użytkowników zwiększa zadowolenie tych użytkowników. A to z kolei przekłada się na wzrost zaufania do Twojej firmy i produktów oraz usług, które oferujesz.

Pakiety

Basic

0
Na stałe za darmo dla
strona internetowa lub aplikacja
 • 5000 odsłon / miesiąc w tym.
 • Zgodny z wymogami RODO
 • Gotowe projekty
 • 1 indeksowanie/tydzień
 • Wsparcie: bilety
 • dodatkowy Widoki do rezerwacji
 • CMP zgodny z IAB TCF
 • Standard GPP IAB
 • Testy A/B i optymalizacja
 • dodatkowy konta użytkowników

Beginner

19
Miesięcznie za
strona internetowa lub aplikacja
 • 100 000 odsłon / miesiąc w tym.
 • dodatkowy Wyświetlenia:0.1  / 1000
 • Zgodny z wymogami RODO
 • Konfigurowalne projekty wyglądu
 • 3 indeksowania/dzień
 • Wsparcie: bilety
 • Testy A/B i optymalizacja
 • CMP zgodny z IAB TCF
 • Standard GPP IAB
 • dodatkowy konta użytkowników
Bardzo popularna

Standard

49
Miesięcznie do
3 strony internetowe lub aplikacje
 • 1 milion wyświetleń / miesiąc w tym.
 • dodatkowy Wyświetlenia:0.05  / 1000
 • Zgodny z wymogami RODO
 • CMP zgodny z IAB TCF
 • Standard GPP IAB
 • Konfigurowalne projekty wyglądu
 • Testy A/B i optymalizacja
 • 10 indeksowań/dzień
 • Wsparcie: bilet i e-mail
 • dodatkowy konta użytkowników

Agency

195
Miesięcznie do
20 stron internetowych lub aplikacji
 • 10 milionów wyświetleń / miesiąc w tym.
 • dodatkowy Wyświetlenia:0.02  / 1000
 • Zgodny z wymogami RODO
 • CMP zgodny z IAB TCF
 • Standard GPP IAB
 • Konfigurowalne projekty wyglądu
 • Testy A/B i optymalizacja
 • 100 indeksowań/dzień
 • 10 dodatkowych konta użytkowników
 • Wsparcie: bilet, e-mail i telefon
 • Osobisty menedżer konta

Enterprise

Na żądanie
Cena miesięczna do indywidualnego uzgodnienia
 • Dowolne wyświetlenia / miesiąc
 • dodatkowy Wyświetlenia:0.02  / 1000
 • Zgodny z wymogami RODO
 • CMP zgodny z IAB TCF
 • Standard GPP IAB
 • Konfigurowalne projekty wyglądu
 • Testy A/B i optymalizacja
 • Wszelkie indeksowania/dzień
 • dowolny dodatek. konta użytkowników
 • Wsparcie: bilet, e-mail i telefon
 • Osobisty menedżer konta

Odpowiedzialność prawna i kary

 • Zgodnie z art. 82 par. 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych każda osoba uczestnicząca w przetwarzaniu odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem niezgodnym z RODO. Odwiedzający Twoją stronę wyrażają zgodę (zgody) na przetwarzanie ich danych, zatem Ty jako administrator tych danych musisz zarządzać nimi zgodnie z RODO.
 • Zgodnie z art. 83 par.1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych administracyjne kary pieniężne za naruszenie rozporządzenia powinny być w każdym indywidualnym przypadku skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Wysokość kar zależy od rodzaju i stopnia naruszenia przepisów RODO. Legislator przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych. Tak samo widzą to Twoi klienci. Zgodność z RODO leży w najlepszym interesie Twojej firmy nie tylko ze względów finansowych, ale i wizerunkowych.
 • Przykład: Naruszenie zgody (art. 9 RODO) lub praw osoby, której dotyczą dane może skutkować karą w wysokości do 20 mln Euro lub 4% światowego rocznego obrotu. Pod uwagę bierze się wyższą karę finansową.
 • Nasz podstawowy pakiet jest darmowy, a standardowy zaczyna się od 225 zł miesięcznie.

Sprawdzanie strony pod kątem zgodności z RODO

Wypróbuj nasze narzędzie do sprawdzania zgodności z RODO. Dzięki niemu upewnisz się, czy działasz zgodnie z prawem. Skaner plików cookie codziennie skanuje Twoją stronę i blokuje pliki cookie, na które nie ma zgody.

Cookie-Consent-Management und Cookie-Banner von consentmanager

Zapewnij swojej stronie zgodność z Niemiecką ustawą o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG)

 • Sprawdź consnentmanager i zapewnij swoim odwiedzającym pełną ochronę ich danych osobowych. Zadbaj o prywatność swoich użytkowników, a wzbudzisz ich zaufanie do Twojej firmy.
 • Twoi odwiedzający tuż po wejściu na stronę wiedzą, że działasz transparentnie – dajesz im wybór i zbierasz ich dane w bezpieczny sposób. Budujesz pozytywny wizerunek swojej strony i firmy. Działasz zgodnie z prawem i dbasz o komfort swoich użytkowników. Dzięki temu zdobywasz wyższe wskaźniki akceptacji zgód na pliki cookie i dłuższe sesje korzystania ze strony.
 • consentmanager dba nie tylko o zgodność Twojej strony z ogólnymi przepisami RODO. Dostosowuje ją również do przepisów szczegółowych, co pozwala Ci być zawsze po bezpiecznej stronie prawa. Nasz menedżer do zarządzania zgodami na pliki cookie to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające prawidłowe zarządzanie zgodami na pliki cookie. Sprawdź je teraz.
 

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Najczęściej zadawane pytania

Nie jesteś pewien, czy potrzebujesz CMP?

Aby pomóc Ci w kwestiach takich jak RODO i CMP, zebraliśmy tutaj najczęściej pojawiające się pytania.

Zgodnie z rozporządzeniem ePrivacy i RODO, pliki cookie należy wybrać poprzez opcję opt-in. Oznacza to, że żadne nie są wybierane z góry (domyślnie). Zgodnie z RODO musisz wyraźnie i aktywnie wyrazić zgodę na pliki cookie, jeśli chcesz zezwolić na przetwarzanie odpowiedniej kategorii. Baner plików cookie RODO wyjaśnia rodzaje plików cookie i ich zastosowanie. Zgoda jest obowiązkowa tylko w przypadku tych plików cookie RODO, które zapewniają funkcjonowanie strony internetowej.

Dzięki naszemu bezpłatnemu testowi strony internetowej RODO możesz sprawdzić, czy Twoja witryna poprawnie akceptuje pliki cookie RODO
stawia. Dzięki Consentmanager kontrola zgodności jest przeprowadzana automatycznie.

Aby pliki cookie były zgodne z RODO, wymagają zgody użytkownika. musisz go
informować kompleksowo i kompletnie za pomocą banera cookie RODO. Zgodnie z RODO są to pliki cookie
blokować bez zgody.

Należy pamiętać, że nie możemy udzielać porad prawnych. Niektóre punkty tego FAQ mogą z czasem ulec zmianie lub być różnie interpretowane przez sądy. Dlatego zawsze powinieneś skonsultować się z prawnikiem!

CMP

Twoje pytania dotyczące CMP & Co.

Jeśli nie masz pewności, czy potrzebujesz CMP, czy nie, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy.