Czy jesteś gotowy na nowy Google Consent Mode v2 ? Dowiedz się więcej »

TTDSG

Ochrona danych zgodna z TTDSG

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które obowiązuje od 2018 r., wprowadziło duże ograniczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych. Rząd federalny Niemiec wydał ustawę  o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG), która weszła w życie w grudniu 2021 r. Nowe prawo  ujednolica przepisy o ochronie danych osobowych w przestrzeni wirtualnej. Wcześniejsze ogólne warunki w tym zakresie nie były do końca jasne. Ustawa TTDSG to nowe wyzwanie dla właścicieli stron internetowych, a consentmanager ułatwia jej wdrożenie. 

Rechtskonforme Cookie-Banner- und Consentlösung

Pomogliśmy już ponad 25 000 stron internetowych w zgodności z RODO, TTDSG i ePrivacy

Wśród naszych klientów znajdują się jedne z największych serwisów internetowych i najbardziej znane marki na świecie.

… i wiele więcej.

consentmanager oferuje wiele funkcji takich jak blokowanie kodów i plików cookie od stron trzecich, jednak nie wszyscy nasi klienci z nich korzystają. Nie oceniaj naszego narzędzia na podstawie tego, jak wykorzystują je inni.

TTDSG

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące treści ustawy TTDSG oraz wymagań związanych z ochroną danych osobowych. Wybierz consentmanager, żeby Twoja strona była w pełni zgodna z obowiązującym prawem UE i lokalnymi przepisami. 

Cookie Consent Lösung für Unternehmen

historia TTDSG

Jak powstała ustawa TTDSG

 • Ochronę danych osobowych regulowały w Niemczech dwa akty: ustawa o telekomunikacji (TKG) oraz ustawa o telemediach (TMG). Obecna ustawa TTDSG łączy wszystkie przepisy zawarte we wcześniejszych aktach prawnych. Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wprowadzono po to, by ujednolicić zapisy i zapewnić większą transparentność 
 • Nowy zapis legislacyjny wprowadził europejską dyrektywę dotyczącą ochrony danych osobowych, a dokładnie ePrivacy, które w Niemczech weszło w życie razem z TTDSG. Wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się technologie śledzenia lub pliki cookie, należy stosować się do nowych przepisów obowiązujących od grudnia 2021 r. Przepisy nie dotyczą tylko stron internetowych, ale również i zgód udzielanych w aplikacjach. Twoja strona potrzebuje zgodności z nowymi przepisami, a consentmanager ułatwi Ci ich wdrożenie.
 • Menedżer do zarządzania zgodami na pliki cookie ma wiele zalet nie tylko z prawnego punktu widzenia. Dzięki niemu Twoja strona staje się bardziej przyjazna i wiarygodna dla użytkowników, co przekłada się na wzrost zaufania do Twojego biznesu. 
 • Niemcy pozostają w tyle we wdrażaniu wytycznych UE dotyczących ochrony danych osobowych. Od 2009 r. w UE obowiązuje wymóg uzyskania wyraźnej zgody na pliki cookie i inne technologie śledzenia. Jest to jasno opisane w artykule 5 dyrektywy ePrivacy. Wiele stron internetowych dostosowuje się już do tych regulacji, choć nadal nie wszystkie spełniają wymogi ustawy TTDSG. 
 

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

TTDSG a zgoda na pliki cookie 

 • Jeden główny akt prawny (stworzony na podstawie dwóch wcześniej obowiązujących) wprowadz nowe standardy dotyczące ochrony danych osobowych. Ujednolicił też wcześniejsze zapisy. Od 2021 r. obowiązują jasne zasady dotyczące plików cookie oraz technologii śledzenia. Zanim użytkownik przekaże swoje dane, musi dostać informację o tym, w jakim celu strona zapisuje jego dane. Użytkownik może też w każdej chwili odmówić zgody na pliki cookie (opcja opt-out).
 • Narzędzie do zarządzania zgodami umożliwia zbieranie wymaganych zgód, ich dokumentowanie i przejrzyste zarządzanie tymi zgodami. Wykorzystanie CMP przekłada się na lepszą ochronę prywatności danych użytkowników. To użytkownicy sami decydują o tym, czy akceptują pliki cookie w określonym zakresie, czy całkowicie je odrzucają. Poza kwestiami prywatności pliki cookie są przydatne zarówno dla operatorów stron, jak i dla samych użytkowników do personalizowania zawartości.

Czym jest menedżer do zarządzania zgodami na pliki cookie 

Jeśli obsługujesz stronę internetową i chcesz umieszczać na niej pliki cookie i inne technologie śledzenia, potrzebujesz menedżera do zarządzania zgodami na pliki cookie. Użytkownik musi mieć możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie, jeśli chcesz uruchamiać je na swojej stronie. W świetle nowego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, Twoja strona potrzebuje funkcjonalnego, a przede wszystkim zgodnego z prawem narzędzia do zarządzania zgodami na pliki cookie. consentmanager to nie tylko wygodny w obsłudze i łatwy do wdrożenia menedżer zgód. Dzięki temu narzędziu Twoja strona może z dnia na dzień stać się w pełni zgodna z RODO i lokalnie obowiązującym prawem.  

Consent-Lösung für DSGVO, TTDSG, CCPA, PIPEDA

TTDSG a RODO i ePrivacy 

Nowa ustawa dotycząca ochrony danych osobowych ma wiele podobieństw z RODO i rozporządzeniem ePrivacy. Dlatego też liczne strony internetowe wdrożyły już odpowiednie regulacje. Od czasu obowiązywania TTDSG, czyli od grudnia 2021 r. nie można już pominąć zgody na pliki cookie na stronie internetowej. We wcześniejszych ustawach już o tym wspominano – teraz w TTDSG  zwrócono na to większą uwagę. TTDSG uzupełnia i doprecyzowuje zapisy RODO i ePrivacy, które nadal pozostają w mocy.  

 • Paragraf 25 TTDSG jako wdrożenie rozporządzenia ePrivacy  

  Podstawę ustawy TTDSG stanowi, wspomniane już wcześniej, rozporządzenie ePrivacy. Zgodnie z prawem UE dane osobowe mogą być zapisywane tylko wtedy, kiedy udzieli się użytkownikowi jasnej i pełnej informacji o tym, że jego dane będą przetwarzane. Użytkownik musi wiedzieć, jakie jego dane i w jakich celach będę wykorzystywane. W tym kontekście tzw. orzeczenie Cookie II wystosowane przez Federalny Sąd Sprawiedliwości pokrywa się z decyzją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2019 r: Zgoda użytkownika na pliki cookie, inne niż niezbędne (funkcjonalne), musi być uzyskana przed uruchomieniem plików cookie na stronie 

 • § 25 TTDSG reguluje użycie plików cookie i innych technologii śledzenia. Chodzi o to, by przechowyw i przetwarzać informacje technologiczne na wszystkich (mobilnych) urządzeniach w neutralny sposób. W § 26 TTDSG określono przepisy dotyczące usług technicznego zarządzania danymi. 
 • Zgoda na pliki cookie: czego wymaga TTDSG?

  § 24 nowej ustawy dotyczącej ochrony danych osobowych opisuje wymagania dotyczące przetwarzania danych osobowych. Użytkownik musi mieć wybór pomiędzy zgodą na pliki cookie, a ich odrzuceniem. W kontekście plików cookie szczególnie interesujący jest § 25 TTDSG (= ochrona prywatności urządzeń końcowych). Na jego podstawie przechowywanie danych jest dozwolone tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, odznaczając kompleksowo i zrozumiale opisaną opcję.   

 • Związek pomiędzy ogólnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest szczególnie widoczny w treści § 24 TTDSG. Zaadaptowano tu tzw. warunek zgody pochodzący z RODO. Użytkownik musi wyrazić zgodę, żeby strona mogła przetwarzać jego dane osobowe.  
 • W nowym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych często pojawia się termin „urządzenia końcowe” rozumiane w świetle prawa jako wszystkie urządzenia, które mogą łączyć się z Internetem. W związku z tym każde żądanie zgody na pliki cookie musi być czytelne i możliwe do zaakceptowania lub odrzucenia na każdym urządzeniu końcowym.     
 • Jak wdrożyć TTDSG?

  Od grudnia 2021 r. prawem obowiązującym w kwestii ochrony danych osobowych w Niemczech jest ustawa TTDSG. Wszyscy operatorzy stron internetowych powinni się upewnić, czy ich strony spełniają wszystkie wymagania tej ustawy. Pomocna w tej kwestii jest platforma do zarządzania zgodami na pliki cookie (CMP).  

 • Bez profesjonalnego menedżera do zarządzania zgodami na pliki cookie narażasz się na kary 

  Każdy, kto narusza podstawowe przepisy nowej ustawy, może spodziewać się kar finansowych. Do tej pory niemiecki prawodawca nie nakładał takich kar, ze względu na niejasne zapisy dotyczące ochrony danych osobowych. Sytuacja się jednak zmieniła po wprowadzeniu nowej ustawy, która ustandaryzowała wcześniejsze zapisy. Konkurencja bacznie obserwuje działalność podobnych sobie firm i może zgłosić Twoją stronę, jeśli nie przestrzegasz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wybierając consentmanager, chronisz swoją działalność przez wysokimi karami (§ 24 TTDSG) sięgającymi nawet 300 000 euro.   

Pakiety

Basic

0
Na stałe za darmo dla
Strona internetowa
 • 5000 odsłon / miesiąc w tym.
 • Zgodny z wymogami RODO
 • Gotowe projekty
 • 1 indeksowanie/tydzień
 • Wsparcie: bilety
 • dodatkowy Widoki do rezerwacji
 • CMP zgodny z IAB TCF
 • Standard GPP IAB
 • Testy A/B i optymalizacja
 • dodatkowy konta użytkowników

Beginner

19
Miesięcznie za
Strona internetowa
 • 100 000 odsłon / miesiąc w tym.
 • dodatkowy Wyświetlenia:0.1  / 1000
 • Zgodny z wymogami RODO
 • Konfigurowalne projekty wyglądu
 • 3 indeksowania/dzień
 • Wsparcie: bilety
 • Testy A/B i optymalizacja
 • CMP zgodny z IAB TCF
 • Standard GPP IAB
 • dodatkowy konta użytkowników
Bardzo popularna

Standard

49
Miesięcznie do
3 strony internetowe lub aplikacje
 • 1 milion wyświetleń / miesiąc w tym.
 • dodatkowy Wyświetlenia:0.05  / 1000
 • Zgodny z wymogami RODO
 • CMP zgodny z IAB TCF
 • Standard GPP IAB
 • Konfigurowalne projekty wyglądu
 • Testy A/B i optymalizacja
 • 10 indeksowań/dzień
 • Wsparcie: bilet i e-mail
 • dodatkowy konta użytkowników

Agency

195
Miesięcznie do
20 stron internetowych lub aplikacji
 • 10 milionów wyświetleń / miesiąc w tym.
 • dodatkowy Wyświetlenia:0.02  / 1000
 • Zgodny z wymogami RODO
 • CMP zgodny z IAB TCF
 • Standard GPP IAB
 • Konfigurowalne projekty wyglądu
 • Testy A/B i optymalizacja
 • 100 indeksowań/dzień
 • 10 dodatkowych konta użytkowników
 • Wsparcie: bilet, e-mail i telefon
 • Osobisty menedżer konta

Enterprise

Na żądanie
Cena miesięczna do indywidualnego uzgodnienia
 • Dowolne wyświetlenia / miesiąc
 • dodatkowy Wyświetlenia:0.02  / 1000
 • Zgodny z wymogami RODO
 • CMP zgodny z IAB TCF
 • Standard GPP IAB
 • Konfigurowalne projekty wyglądu
 • Testy A/B i optymalizacja
 • Wszelkie indeksowania/dzień
 • dowolny dodatek. konta użytkowników
 • Wsparcie: bilet, e-mail i telefon
 • Osobisty menedżer konta

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY 

Korzyści consentmanager dla Twojej firmy i Twoich klientów 

Wiesz już, czym jest nowe prawo dotyczące ochrony danych osobowych. Masz też świadomość tego, jak ważne jest stosowanie się do zapisów prawnych. Poniżej zbiór najważniejszych informacji na temat menedżera do zarządzania zgodami na pliki cookie.  

 • consentmanager to sprawdzone narzędzie do zarządzania zgodami na pliki cookie, które zapewni Twojej stronie pełną zgodność z TTDSG. Narzędzie to oferuje Ci wiele korzyści na kilku poziomach. Dba nie tylko o zgodność Twojej strony z obowiązującym prawem, ale buduje też zaufanie z Twoimi klientami.  
 • Dlaczego consentmanager to najlepszy wybór, żeby spełnić wymagania TTDSG 

  Rozpocznij darmowy okres próbny, a przekonasz się, jak wiele możesz zyskać dzięki naszemu rozwiązaniu. consentmanager to ponad 30 wersji językowych, gotowe szablony banerów plików cookie i możliwość indywidualnego dopasowania wyglądu i tekstu baneru do strony internetowej. W naszym menedżerze do zarządzania zgodami na pliki cookie możesz umieścić własne logo. Dzięki temu baner plików cookie będzie wyglądał jeszcze bardziej profesjonalnie i w pełni pasował do Twojej strony.  

 • Zgoda na pliki cookie: Zdecyduj, gdzie ją umieścisz 

  Baner plików cookie możesz umieścić w dowolnym miejscu na stronie internetowej. Najlepiej tak, by był jak najbardziej użyteczny dla Twoich klientów. Dzięki automatycznemu skanerowi plików cookie Twoja strona pozostaje zawsze zgodna z RODO. A automatyczne aktualizacje sprawiają, że na Twojej stronie nigdy nie zabraknie odpowiednich informacji. Integracja systemu jest niezwykle prosta – nasz menedżer jest kompatybilny ze wszystkimi systemami do obsługi sklepów internetowych, menedżerami tagów i produktami Google.   

Dowiedz się, czego naprawdę chcą Twoi klienci

Wykorzystaj dokładne raporty dostępne w consentmanger do zwiększania wskaźnika akceptacji zgód na pliki cookie i obniżania wskaźnika wyjść. Za pomocą testów A/B zdecydujesz, które ustawienia baneru plików cookie, są najkorzystniejsze dla Twojej strony. consentmanager jest responsywny, a to oznacza, że automatycznie dopasowuje baner plików cookie do urządzenia, na którym się on wyświetla. 

Cookie-Consent-Management und Cookie-Banner von consentmanager

DO DZIEŁA! 

Zapewnij zgodność Twojej strony z TTSDG już teraz! 

 • Sprawdź już teraz, jak działa consentmanager. Daj swoim klientom namacalną wartość dodaną, która buduje zaufanie. Z consentmanager prywatność danych użytkowników jest zabezpieczona. A w obliczu wielu przecieków danych i ich nieuprawnionego użycia, to naprawdę istotna wartość. 
 • Co więcej, Twoja strona działa transparentnie, a użytkownik samodzielnie podejmuje decyzje, które jego dane mogą być przetwarzane. Budujesz w ten sposób wiarygodność i zwiększasz satysfakcję użytkowników z korzystania z Twojej strony.     
 • Możesz optymalizować konwersje, obniżać wskaźnik wyjść i zachęcać użytkowników do dłuższego przebywania na Twojej stronie. consentmanager to nie tylko narzędzie zapewniające zgodność Twojej strony z obowiązującym prawem. To również system, dzięki któremu zatrzymasz więcej klientów na stronie i zwiększysz konwersję. 

   

 

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Najczęściej zadawane pytania

Nie jesteś pewien, czy potrzebujesz CMP?

Aby pomóc Ci w kwestiach takich jak RODO i CMP, zebraliśmy tutaj najczęściej pojawiające się pytania.

To rozporządzenie na szczeblu UE, znane również jako EPVO, jest uzupełnieniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Określa ochronę danych osobowych w aplikacjach elektronicznych lub internetowych . Nowa ustawa o ochronie danych przejmuje te regulacje, co oznacza, że może być postrzegana jako implementacja prawa europejskiego na poziomie krajowym.

W tekście ustawy często spotkasz się z kluczowym terminem „urządzenie końcowe”: jest on bardziej szczegółowo zdefiniowany w Rozdziale 2. Zasadniczo oznacza to dowolny rodzaj interfejsu, za pomocą którego można przetwarzać dane osobowe. Sposób nawiązywania połączenia jest prawie nieistotny. Dla praktyków i operatorów witryn oznacza to, że przestrzeganie ochrony danych musi być możliwe na wszystkich możliwych urządzeniach końcowych za przejrzystą zgodą. Nowe prawo wyraźnie odnosi się również do urządzeń mobilnych, takich jak smartfony.

Rząd federalny planuje wejście w życie nowej ustawy 1 grudnia 2021 r. wraz z ustawą o modernizacji telekomunikacji. Dotychczas powszechnie obowiązujące regulacje z ustawy o telemediach czy dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej zostaną płynnie zastąpione przez ustawę o ochronie danych, zwłaszcza że w wielu obszarach treść jest taka sama.

Innymi słowy: w jaki sposób strona internetowa może spełniać wymogi prawa o ochronie danych? Najpóźniej w momencie wejścia w życie nowej ustawy o ochronie danych operatorzy witryn powinni polegać na potężnym narzędziu do zarządzania zgodami . Dzięki Consentmanager operatorzy stron internetowych wybierają optymalne rozwiązanie: Liczne opcje dostosowywania i zarządzania zapewniają, że integracja jest jak najbardziej indywidualna i ukierunkowana. Jeśli chcesz konsekwentnie realizować wymagania nowego prawa, z tym narzędziem grasz bezpiecznie.

Nawet jeśli ramy prawne były już bardzo surowe w odniesieniu do ochrony danych w przestrzeni wirtualnej, wprowadzenie TTDSG stwarza wiążącą pewność prawną. Oznacza to, że każdy operator witryny musi zajmować się zarządzaniem zgodami . Jest to konieczne nie tylko do spełnienia wymogów prawnych. Odwiedzający stronę internetową będą oczekiwać od renomowanej firmy, że zapytanie o ochronę danych jest profesjonalnie uregulowane. Ochrona danych osobowych jest bardzo krytycznym i wrażliwym aspektem wizerunku firm.

Ustawa o Ochronie Danych Telekomunikacyjnych i Telemedialnych to nowa podstawowa ustawa, która w wiążący sposób łączy przepisy Prawa Telekomunikacyjnego, Ustawy o Telemediach oraz Dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. Docelowo chodzi o wdrożenie prawa europejskiego oraz stworzenie jednolitej i przejrzystej podstawy prawnej ochrony danych w Internecie. Zgodnie z RODO ochrona danych jest wyraźnie określona w odniesieniu do plików cookie i śledzenia.

Należy pamiętać, że nie możemy udzielać porad prawnych. Niektóre punkty tego FAQ mogą z czasem ulec zmianie lub być różnie interpretowane przez sądy. Dlatego zawsze powinieneś skonsultować się z prawnikiem!

CMP

Twoje pytania dotyczące CMP & Co.

Jeśli nie masz pewności, czy potrzebujesz CMP, czy nie, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy.