Polityka prywatności

Uwaga: Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy WYŁĄCZNIE danych przetwarzanych przez nas podczas odwiedzania lub korzystania z naszej strony internetowej. Oświadczenie o ochronie danych NIE opisuje przetwarzania danych na stronach osób trzecich w ramach naszej usługi jako dostawcy zgody. Informujemy również, że zawieramy umowę o realizację zamówienia (OWU) ze WSZYSTKIMI naszymi klientami i dlatego WYŁĄCZNIE przetwarzamy dane jako zleceniobiorca („przetwarzający”). NIE przetwarzamy żadnych danych na stronach naszych klientów do własnych celów, ale wyłącznie dla i w imieniu naszych klientów.

Przegląd

Kim jesteśmy?

My („consentmanager”) jesteśmy szwedzko-niemiecką firmą specjalizującą się w świadczeniu usług online. Rozwijamy i sprzedajemy narzędzie „consentmanager” o tej samej nazwie. Może to służyć do rejestrowania i zarządzania zgodą odwiedzających na witrynę internetową (potocznie „baner plików cookie”).

Jak osiągnąć consentmanager?

Pocztą: consentmanager AB, Haltegelvägen 1b, 72348 Vasteras, Szwecja

E-mailem: info@consentmanager.net

Telefonicznie: +46703823647 (brak wsparcia!)

...lub po prostu o naszym Formularz kontaktowy.

Co się stanie, gdy odwiedzę Twoją witrynę?

Jeśli odwiedzasz naszą stronę, przetwarzamy dane o Tobie lub Twoim urządzeniu. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej. Jeśli się zgadzasz, postaw używamy również plików cookies i oceniamy dane.

A co z plikami cookie?

Jeśli wyrazisz na to zgodę, my lub używane przez nas narzędzia możemy ustawić pliki cookie na Twoim urządzeniu. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Co się dzieje z moimi danymi?

Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim bez Twojej zgody. Mamy również umowy ze wszystkimi dostawcami usług, aby jak najlepiej zabezpieczyć Twoje dane. Więcej na ten temat tutaj.

Jakie mam prawa?

Przysługują Ci różne prawa, takie jak prawo do poprawienia swoich danych, usunięcia ich po przetworzeniu lub przetwarzania lub przekazywania ich wyłącznie za Twoją zgodą. Możesz dowiedzieć się więcej o prawach tutaj.

Jak mogę chronić swoje dane?

Staramy się chronić Twoje dane najlepiej jak potrafimy. Ponadto w dowolnym momencie masz możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Ogólne informacje o przetwarzaniu Twoich danych

My („consentmanager”) jesteśmy prawnie zobowiązani do informowania Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) podczas korzystania z naszej strony internetowej. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych. Niniejsza informacja o ochronie danych informuje Cię o szczegółach przetwarzania Twoich danych oraz o przysługujących Ci w tym zakresie prawach. W przypadku terminów takich jak „dane osobowe” lub „przetwarzanie” decydujące znaczenie mają definicje prawne z Art. 4 DSGVO. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania oświadczenia o ochronie danych ze skutkiem na przyszłość, w szczególności w przypadku dalszego rozwoju strony internetowej, stosowania nowych technologii lub zmiany podstawy prawnej lub odpowiedniego orzecznictwa. Zachęcamy do okresowego przeglądania Polityki prywatności i przechowywania jej wydruku lub kopii w celach archiwalnych.

zakres

Oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie do wszystkich stron consentmanager, takich jak consentmanager.pl, consentmanager.net, consentmanager.fr itp. Nie obejmuje żadnych powiązanych witryn ani witryn internetowych innych dostawców.

Odpowiedzialny

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w zakresie niniejszego oświadczenia o ochronie danych jest:

consentmanager AB
Haltegelvägen 1b
72348 Vasteras
Szwecja

Telefon: +46703823647 (brak wsparcia!)

E-mail: info@consentmanager.net

Pytania dotyczące ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych w odniesieniu do naszej firmy lub naszej strony internetowej, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:

Prawnik i inspektor ochrony danych
Piotr Hense

Adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych
c/o consentmanager AB
Haltegelvägen 1b
72348 Vasteras
Szwecja

Kontakt przez zaszyfrowany formularz online:

Skontaktuj się z inspektorem ochrony danych

bezpieczeństwo

Podjęliśmy kompleksowe techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, utratą i innymi zakłóceniami zewnętrznymi. W tym celu regularnie sprawdzamy nasze środki bezpieczeństwa i dostosowujemy je do aktualnego stanu wiedzy.

Twoje prawa

W odniesieniu do swoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa, których możesz dochodzić wobec nas:

 • W prawo do informacji: Możesz zażądać informacji zgodnie z Art. 15 RODO na temat Twoich danych osobowych, które przetwarzamy.
 • Prawo do sprostowania: Jeśli informacje dotyczące Ciebie nie są (lub przestały) być prawidłowe, możesz zażądać korekty zgodnie z Art. 16 RODO. Jeżeli Twoje dane są niekompletne, możesz zażądać ich uzupełnienia.
 • Prawo do usunięcia: Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z Art. 17 RODO.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Zgodnie z Art. 18 RODO masz prawo zażądać ograniczenia swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania: Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, opierając się na art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e) lub f) RODO, na podstawie art. Art. 21 ust. 1 RODO do wniesienia sprzeciwu. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami oraz jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu i wykonywaniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi (art. 21 ust. 1). RODO). Ponadto, zgodnie z Art. 21 paragraf 2 RODO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej; dotyczy to również wszelkiego profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych zwracamy uwagę na prawo do sprzeciwu w związku z odpowiednim przetwarzaniem.
 • Prawo do wycofania zgody: Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie, masz prawo do odwołania zgodnie z Art. 7 Para 3 DSGVO.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo do otrzymywania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie („przenoszenie danych”) oraz prawo do przesłania tych danych innej osobie odpowiedzialnej, jeżeli wymaganie art. 20 ust. 1 lit. a, b RODO (art. 20 RODO).

Możesz dochodzić swoich praw, kontaktując się z danymi kontaktowymi podanymi w sekcji „Odpowiedzialni” lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz również prawo na podstawie Art. 77 RODO do wniesienia skargi do wybranego przez Ciebie organu nadzorczego ds. ochrony danych. Obejmuje to również organ nadzorczy ds. ochrony danych odpowiedzialny za osobę odpowiedzialną:
Datainspektionen, Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Sztokholm, Szwecja, imy@imy.se.

korzystanie z naszej strony internetowej

Zasadniczo możesz korzystać z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych bez ujawniania swojej tożsamości. W przypadku uzyskiwania w ten sposób dostępu do poszczególnych stron witryny internetowej do naszego dostawcy przestrzeni internetowej przekazywane są wyłącznie dane dostępowe, aby witryna mogła zostać wyświetlona. Przetwarzane są tutaj następujące dane:

 • typ przeglądarki/wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa hosta urządzenia końcowego uzyskującego dostęp,
 • Adres IP,
 • Treść zapytania (konkretna strona internetowa),
 • status dostępu/kod statusu HTTP,
 • strony internetowe, do których uzyskuje się dostęp za pośrednictwem serwisu,
 • Referrer URL (poprzednio odwiedzana strona internetowa),
 • Powiadomienie, czy połączenie się powiodło
 • ilość przesłanych danych,
 • Różnica stref czasowych względem GMT.

Tymczasowe przetwarzanie tych danych jest konieczne w celu technicznego umożliwienia wizyty na stronie i dostarczenia strony na Twoje urządzenie końcowe. Dane dostępowe nie są wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych użytkowników i nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 (1) zdanie 1 lit. f) RODO. Nasze uzasadnione interesy polegają na zapewnieniu funkcjonalności strony internetowej oraz integralności i bezpieczeństwa strony internetowej. Dane dostępowe zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu ich przetwarzania. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce zazwyczaj w momencie zakończenia wizyty na stronie.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu. Masz prawo do sprzeciwu z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Możesz przesłać nam swój sprzeciw korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Odpowiedzialni”.

śledzenie

Oprócz wyżej wymienionych danych dostępowych podczas korzystania ze strony internetowej używane są tak zwane pliki cookie, piksele, odciski palców przeglądarki lub inne technologie śledzenia. Pliki cookie to małe pakiety danych z sekwencją liczb, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej lub na dysku twardym używanej przeglądarki. Piksele to jednopikselowe obrazy, które są nieprzezroczyste lub w kolorze tła witryny i dlatego nie są widoczne dla użytkownika. Piksel zbiera również informacje o Twoim zachowaniu użytkownika na stronie. Technologie odcisków palców generują unikalny odcisk palca w oparciu o ustawienia przeglądarki, a tym samym identyfikują pojedynczą przeglądarkę. Za pomocą skryptu, który każda przeglądarka internetowa uruchamia automatycznie, można czasami zbierać takie informacje, jak rozdzielczość ekranu, używane czcionki, system operacyjny, informacje o sprzęcie i zintegrowane wtyczki przeglądarki, które w ich specyficznej kombinacji mogą ostatecznie umożliwić prześledzenie wstecz do konkretnego użytkownika . Technologie śledzenia służą do tego, aby nasza strona internetowa była przyjazna dla użytkownika. Korzystanie z technologii śledzenia może być konieczne ze względów technicznych lub do innych celów (np. analiza/ocena korzystania ze strony internetowej).

Niezbędne technicznie elementy

Niektóre elementy naszego serwisu wymagają identyfikacji przeglądarki wywołującej połączenie nawet po zmianie strony. W ramach niezbędnych technicznie elementów, takich jak w szczególności pliki cookies lub podobne sposoby dostępu do urządzenia końcowego, w celu realizacji lub ułatwienia komunikacji elektronicznej oraz świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego żądanej przez użytkownika przetwarzane są następujące dane:

 • Ustawienia języka,
 • ustawienia czcionek,
 • Dane do logowania (np. do naszych portali dla klientów)
 • Analiza korzystania ze strony internetowej (np. w celu zapewnienia niezbędnych zasobów sprzętowych)

Dane użytkownika gromadzone za pomocą niezbędnych technicznie elementów nie są przetwarzane w celu tworzenia profili użytkowników. Używamy również tak zwanych „cookies sesyjnych”, które przechowują identyfikator sesji, za pomocą którego można przypisać różne żądania z Twojej przeglądarki do wspólnej sesji. „Cookies sesyjne” są niezbędne do korzystania z serwisu. W szczególności możemy go wykorzystać do rozpoznania urządzenia końcowego, z którego korzystasz po powrocie do serwisu. Używamy tego pliku cookie, aby rozpoznać Cię podczas kolejnych wizyt na stronie, jeśli masz u nas konto; w przeciwnym razie przy każdej wizycie będziesz musiał się ponownie logować. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Art. 6 (1) zdanie 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu polega na udostępnieniu wymienionych specjalnych funkcjonalności, a tym samym uatrakcyjnieniu i usprawnieniu korzystania z serwisu. „Cookies sesyjne” są usuwane po wylogowaniu lub, w zależności od używanej przeglądarki i wprowadzonych ustawień przeglądarki, po zamknięciu przeglądarki.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu. Masz prawo do sprzeciwu z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Możesz przesłać nam swój sprzeciw korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Odpowiedzialni”.

Technicznie niepotrzebne śledzenie

Używamy również plików cookie, pikseli, odcisków palców przeglądarki i innych technologii śledzenia na stronie internetowej, aby umożliwić analizę zachowania użytkowników podczas surfowania. Na przykład, następujące dane są przechowywane i przetwarzane:

 • Częstotliwość wyświetleń strony
 • Korzystanie z funkcji serwisu (np. rejestracja)

Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. a) RODO. Niepotrzebne technicznie pliki cookie, piksele i inne technologie śledzenia są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od metody śledzenia. O ile integrujemy pliki cookie lub piksele stron trzecich i podobne technologie śledzenia na naszej stronie internetowej, wskażemy to osobno poniżej.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie przez odpowiedniego dostawcę, wywołując narzędzie do wyrażania zgody za pomocą ikony w lewym dolnym rogu strony internetowej i odznaczając pole wyboru w „Ustawieniach zaawansowanych”. Zgodność z prawem przetwarzania pozostaje nienaruszona do momentu odwołania.

Platforma do zarządzania zgodami consentmanager

W celu uzyskania zgody na przetwarzanie informacji o Twoim urządzeniu końcowym i danych osobowych za pomocą plików cookie lub innych technologii śledzenia na naszej stronie internetowej, korzystamy z naszego narzędzia do wyrażania zgody „consentmanager”. „consentmanager” daje możliwość wyrażenia zgody lub odmowy przetwarzania informacji o urządzeniu i danych osobowych za pomocą plików cookie lub innych technologii śledzenia w celach wymienionych w „consentmanager”. Takie cele przetwarzania mogą obejmować integrację elementów zewnętrznych, integrację treści przesyłanych strumieniowo, analizę statystyczną, pomiar zasięgu, zindywidualizowane rekomendacje produktów i zindywidualizowaną reklamę. Możesz użyć „consentmanager”, aby wyrazić lub odmówić zgody dla wszystkich celów przetwarzania lub wyrazić lub odmówić zgody dla poszczególnych celów lub poszczególnych osób trzecich. Możesz również później zmienić wprowadzone ustawienia. Celem integracji „consentmanager” jest umożliwienie użytkownikom naszego serwisu internetowego decydowania, czy ustawić pliki cookies i podobne funkcjonalności oraz zaoferowanie im możliwości zmiany ustawień, które zostały już dokonane w ramach dalszego korzystania z naszego serwisu. W trakcie korzystania z „consentmanager” przetwarzamy dane osobowe oraz informacje o wykorzystywanych urządzeniach końcowych. Twoje dane zostaną również przesłane do consentmanager (consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Szwecja). Informacje o dokonanych przez Ciebie ustawieniach zostaną również zapisane na Twoim urządzeniu końcowym. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO w związku z art. 7 ust. W przeciwnym razie właściwą podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Nasze prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu dotyczą przechowywania ustawień i preferencji użytkownika w odniesieniu do korzystania z plików cookie oraz oceny wskaźników zgód. Dwanaście miesięcy po dokonaniu ustawień użytkownika zostaniesz ponownie poproszony o wyrażenie zgody. Dokonane przez użytkownika ustawienia są wówczas ponownie zapisywane przez ten czas, chyba że wcześniej usuniesz informacje o swoich ustawieniach użytkownika w przewidzianych w tym celu pojemnościach urządzeń końcowych.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Masz prawo do sprzeciwu z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Możesz przesłać nam swój sprzeciw korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Odpowiedzialni”.

Kontakt z naszą firmą

Kontaktując się z naszą firmą m.in. B. e-mailem lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie, podane przez Ciebie dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu lub nazwa Skype) będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. W celu przetworzenia zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz prawidłowego adresu e-mail. W momencie wysłania do nas wiadomości przetwarzany będzie również Twój adres IP oraz data i godzina rejestracji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy. Jeżeli żądanie ma na celu zawarcie umowy, podanie Twoich danych jest wymagane i obowiązkowe do zawarcia umowy. Brak podania danych uniemożliwia zawarcie lub realizację umowy w postaci kontaktu z nami lub realizacji żądania. Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy wyłącznie do przetwarzania kontaktu. Jeśli kontakt odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Pozostałe dane przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście dane nie są przekazywane osobom trzecim. Usuwamy dane powstałe w tym kontekście, gdy przetwarzanie nie jest już konieczne - zwykle dwa lata po zakończeniu komunikacji - lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli jest to konieczne, aby zachować zgodność z istniejącymi ustawowymi obowiązkami przechowywania.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu. Masz prawo do sprzeciwu z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Możesz przesłać nam swój sprzeciw korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Odpowiedzialni”.

Przetwarzanie w celach umownych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zainicjowania, uzasadnienia, realizacji i/lub zakończenia transakcji prawnej z naszą firmą. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia umowy i jesteś umownie zobowiązany do udostępnienia swoich danych. Brak podania danych uniemożliwia zawarcie i/lub wykonanie umowy. Po zrealizowaniu celu (np. realizacja umowy) dane osobowe zostaną zablokowane do dalszego przetwarzania lub usunięte, chyba że wyraziliśmy na to zgodę (np. zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesyłania reklamowej poczty elektronicznej), a Umowa, upoważnienie prawne (np. upoważnienie do wysyłania przesyłek reklamowych) lub na podstawie uzasadnionych interesów (np. przechowywanie w celu dochodzenia roszczeń) są upoważnione do dalszego przetwarzania.

Twoje dane osobowe zostaną przekazane podmiotom trzecim, jeśli:

 • jest to niezbędne do nawiązania, realizacji lub zakończenia czynności prawnych z naszą firmą (np. przy przekazywaniu danych dostawcy usług płatniczych/firmie spedycyjnej w celu realizacji zawartej z Tobą umowy), (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO), lub
 • wymaga tych danych podwykonawca lub pełnomocnik, z którego korzystamy wyłącznie w zakresie dostarczania żądanych przez Ciebie ofert lub usług (o ile nie zostałeś wyraźnie poinformowany inaczej, takie osoby pomocnicze są uprawnione do przetwarzania danych tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji oferty lub usługi jest konieczne), lub
 • istnieje wykonalny nakaz urzędowy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) RODO), lub
 • istnieje wykonalny orzeczenie sądowe (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) RODO), lub
 • jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) RODO), lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. d) RODO), lub
 • jest to niezbędne do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e RODO), lub
 • możemy powołać się na nasze nadrzędne prawnie uzasadnione interesy lub stronę trzecią w celu ujawnienia (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym osobom, firmom lub organom, chyba że wyrazisz na to faktyczną zgodę. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. a) RODO. W ramach tych informacji o ochronie danych odsyłamy Państwa do odpowiednich odbiorców w związku z odpowiednią operacją przetwarzania.

konto klienta

Aby móc korzystać z usług consentmanager, należy utworzyć konto klienta z następującymi informacjami:

 • Imię i nazwisko,
 • Nazwa użytkownika,
 • Adres,
 • adres e-mail i
 • samodzielnie wybrane hasło.

Ponadto Twój adres IP oraz data i godzina rejestracji są przetwarzane w momencie rejestracji. Do rejestracji stosujemy procedurę double opt-in. Po przesłaniu danych wymaganych do rejestracji otrzymasz e-mail z linkiem aktywacyjnym. Dopiero po aktywowaniu linku poprzez kliknięcie, zostanie utworzony dostęp do Twojego konta klienta i rejestracja pomyślnie zakończona. W przypadku późniejszych rejestracji (loginów) należy wprowadzić dane dostępowe (identyfikator użytkownika i hasło) wybrane podczas pierwszej rejestracji. Jeśli przesłany link nie zostanie potwierdzony w ciągu 24 godzin, automatycznie usuniemy go najpóźniej po miesiącu. W przeciwnym razie Twoje dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, w jakim były przetwarzane. Tak jest w przypadku danych zbieranych podczas procesu rejestracji, gdy rejestracja w serwisie została anulowana lub zmodyfikowana.

W obszarze logowania dostępne są następujące funkcje:

 • edytować dane swojego profilu, 
 • zobacz złożone zamówienia
 • skonfigurować i edytować platformę zarządzania zgodami dla własnej strony internetowej.

Jeśli korzystasz z obszaru logowania serwisu, m.in. B. w celu edycji lub przeglądania danych w Twoim profilu przetwarzamy również dane osobowe niezbędne do nawiązania lub realizacji umowy, w szczególności dane adresowe oraz informacje o sposobie płatności. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne i obowiązkowe do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych uniemożliwia rejestrację i korzystanie z obszaru logowania, tj. nie ma możliwości zawarcia i/lub wykonania umowy. Twoje dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do przetwarzania. Dzieje się tak po usunięciu konta klienta, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania danych. W takim przypadku ograniczamy przetwarzanie. Ze względu na obowiązujące przepisy handlowe i podatkowe jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych adresowych, płatniczych i dotyczących zamówienia przez okres do dziesięciu lat.

Marketing e-mailowy

Istniejąca reklama klienta

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania podanego przez Ciebie w ramach zamówienia adresu e-mail zgodnie z przepisami ustawowymi w celu przesłania Ci drogą elektroniczną następujących treści w trakcie lub po zawarciu umowy, pod warunkiem, że nie wniosłeś już sprzeciwu wobec przetwarzania Twojego adresu e-mail:

 • informacje techniczne dotyczące integracji, konfiguracji i konfiguracji platformy do zarządzania zgodami,
 • nowe funkcje platformy do zarządzania zgodami, takie jak języki, projekty, dostawcy oraz implementacja nowych wymagań,
 • nowe oferty usług naszych produktów i usług,
 • Zaproszenia na imprezy firmowe.

Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 (1) zdanie 1 lit. f) RODO lub Art. 6 (1) zdanie 1 lit. Przesyłki w formie informacyjnej). Jeżeli przetwarzanie jest związane z wykonaniem umowy, podanie Twoich danych jest niezbędne i obligatoryjne do zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy poprzez przesłanie e-maili informacyjnych. W innych przypadkach nasz prawnie uzasadniony interes we wspomnianym przetwarzaniu polega na zwiększeniu i optymalizacji naszych usług, wysyłaniu korespondencji bezpośredniej oraz zapewnianiu satysfakcji klienta. Usuwamy Twoje dane po zakończeniu procesu użytkowania, ale nie później niż trzy lata po zakończeniu umowy.

Zwracamy uwagę, że w każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się otrzymywaniu przesyłek reklamowych i przetwarzaniu ich na potrzeby przesyłek reklamowych bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty przesyłu zgodnie z podstawowymi taryfami. Przysługuje Ci ogólne prawo do sprzeciwu bez podania przyczyn (art. 21 ust. 2 RODO). Aby to zrobić, kliknij link rezygnacji z subskrypcji w odpowiedniej wiadomości e-mail lub wyślij nam swój sprzeciw na dane kontaktowe podane w sekcji „Odpowiedzialni”.  

Biuletyn informacyjny

Masz możliwość zapisania się do naszego biuletynu e-mail na stronie internetowej lub w ramach rejestracji na jedno z naszych wydarzeń, za pomocą którego będziemy Cię regularnie informować o następujących treściach:

 • nowe funkcje platformy do zarządzania zgodami, takie jak języki, projekty, dostawcy oraz implementacja nowych wymagań,
 • nowe oferty usług naszych produktów i usług,
 • Zaproszenia na imprezy firmowe.

Aby otrzymywać newsletter, musisz podać swoje imię i nazwisko lub pseudonim oraz poprawny adres e-mail. Przetwarzamy adres e-mail w celu wysyłania naszego biuletynu e-mailowego i tak długo, jak zapisałeś się na biuletyn. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. 

Zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera możesz odwołać w dowolnym momencie, klikając bezpośrednio link rezygnacji z subskrypcji w newsletterze lub wysyłając do nas wiadomość na dane kontaktowe podane w sekcji „Odpowiedzialni”. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.

W celu udokumentowania rejestracji do newslettera i zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych, rejestrujesz się na nasz biuletyn e-mailowy w formie tzw. Procedura podwójnej zgody. Po wpisaniu danych oznaczonych jako obowiązkowe wyślemy Ci wiadomość e-mail na podany przez Ciebie adres e-mail, w której prosimy o jednoznaczne potwierdzenie subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający. Przetwarzamy Twój adres IP, datę i godzinę rejestracji do newslettera oraz godzinę Twojego potwierdzenia. W ten sposób upewniamy się, że naprawdę chcesz otrzymywać nasz biuletyn e-mailowy. Jesteśmy prawnie zobowiązani do udowodnienia Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z rejestracją do newslettera (art. 7 ust. 1 DSGVO). W związku z tym obowiązkiem prawnym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. c) RODO. Nie jesteś zobowiązany do podania swoich danych osobowych podczas procesu rejestracji. Jeśli jednak nie podasz wymaganych danych osobowych, możemy nie być w stanie przetworzyć Twojej subskrypcji w ogóle lub nie w całości. Jeśli subskrypcja newslettera nie zostanie potwierdzona w ciągu 24 godzin, zablokujemy przesłane do nas informacje. Po Twoim potwierdzeniu Twoje dane będą przetwarzane tak długo, jak zapiszesz się do newslettera.

Jeśli zrezygnujesz z subskrypcji poprzez skorzystanie z odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody, przetwarzamy Twoje dane, w szczególności adres e-mail, aby zapewnić, że nie będziesz otrzymywać od nas dalszych biuletynów. W tym celu dodajemy Twój adres e-mail do tzw.czarna lista”, co umożliwia nieotrzymywanie od nas dalszych biuletynów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. c) RODO w celu wywiązania się z naszego obowiązku dowodowego, w przeciwnym razie art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f) RODO. W takim przypadku nasze prawnie uzasadnione interesy polegają na wypełnieniu ciążących na nas prawnych zobowiązań, aby niezawodnie nie wysyłać Ci żadnych newsletterów.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu. Masz prawo do sprzeciwu z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Możesz przesłać nam swój sprzeciw korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Odpowiedzialni”.

Ponadto przetwarzamy ww. dane w celu Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 (1) (c) RODO i Art. 6 (1) (f) RODO. W takich przypadkach mamy prawnie uzasadniony interes w dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu. Masz prawo do sprzeciwu z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Możesz przesłać nam swój sprzeciw korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Odpowiedzialni”.

Rejestracja na wydarzenia

Jeśli chcesz zarejestrować się na wydarzenie organizowane przez naszą firmę, musisz podać następujące dane:

 • Imię i nazwisko,
 • Spółka,
 • adres e-mail i
 • numer telefonu.

Przetwarzamy Twoje dane w celu rejestracji na wydarzenie i jego realizacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu udziału w wydarzeniach jest Art. 6 ust.1 zd.1 lit.b) RODO. Twoje dane są wymagane i wiążące do zawarcia umowy. Brak podania danych uniemożliwia zawarcie lub realizację umowy w postaci rejestracji lub udziału w wydarzeniu. Usuwamy Twoje dane, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania.

W tym kontekście Twoje dane zostaną przesłane do Zoom (Zoom Video Communications Inc., 55 Almaden Blvd. Suite 600, San Jose, CA 95113, USA, dalej: „Zoom”) w celu rejestracji na wydarzenie, wysłania wydarzenia zaproszeń i realizacji zgłoszonych na wydarzenie. Jeśli uczestniczysz w webinarze consentmanager, „Zoom” przetwarza również Twoje dane dostępowe, takie jak adres IP oraz Twoje nagrania obrazu i dźwięku. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Nasze uzasadnione interesy polegają na zapewnieniu technicznym naszych wydarzeń. „Zoom” przetwarza również Twoje dane w USA. Nie ma odpowiedniej decyzji Komisji UE dla USA. Zawarliśmy z „Zoom” tzw. standardowe klauzule ochrony danych, aby zobowiązać „Zoom” do odpowiedniego poziomu ochrony danych.

SMożesz sprzeciwić się przetwarzaniu. Masz prawo do sprzeciwu z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Możesz przesłać nam swój sprzeciw korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Odpowiedzialni”.

W ramach rejestracji na jedno z naszych wydarzeń, które organizujemy wspólnie z firmą partnerską, masz możliwość zapisania się do naszego biuletynu i biuletynu odpowiedniej firmy partnerskiej. Firmy partnerskie są wskazane w odpowiednim formularzu przed rejestracją. W takich przypadkach przekazujemy Państwa imiona i nazwiska (takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail) firmie partnerskiej, która jest szczegółowo określona w zgodzie, w celu wysyłki newslettera. Podstawą prawną jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. a) RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w związku z wysyłką naszego newslettera znajdziesz w sekcji „Email Marketing”. Informacje na temat przetwarzania danych przez odpowiednią firmę partnerską można znaleźć w informacjach o ochronie danych naszego partnera.

Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twojego adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera Możesz to odwołać w dowolnym momencie, klikając bezpośrednio link rezygnacji z subskrypcji w biuletynie lub wysyłając nam wiadomość, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Odpowiedzialni”. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.

Dostawca usług płatniczych (PSP)/dostawca usług płatniczych 

PayPal 

Na naszej stronie internetowej oferujemy płatność przez „PayPal”. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal”). Aby zapłacić, musisz zalogować się na swoje konto PayPal. Dane dotyczące płatności, które podajesz PayPal, zostaną przetworzone przez PayPal w celu przetworzenia płatności. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez PayPal można znaleźć tutaj: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.  

Aby móc przyporządkować płatność, przetwarzamy Twój adres dostawy/rozliczeniowy, adres e-mail oraz wybraną metodę płatności. Usuwamy dane powstałe w tym kontekście, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania. Ze względu na obowiązujące przepisy handlowe i podatkowe jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych adresowych, płatniczych i dotyczących zamówienia przez okres do dziesięciu lat. Dwa lata po zakończeniu umowy ograniczamy przetwarzanie i ograniczamy przetwarzanie do zgodności z istniejącymi obowiązkami prawnymi.  

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Podanie przez Ciebie danych płatniczych jest niezbędne i obligatoryjne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych do płatności uniemożliwia zawarcie i/lub wykonanie umowy za pomocą metody płatności „PayPal”.  

Zakup na fakturze

W przypadku „zakupu na rachunek” zastrzegamy sobie prawo do przekazania Twoich danych, które podajesz przy składaniu zamówienia, firmom zewnętrznym (np. Verband der Vereine Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss) w celu realizacji sprawdzenie zdolności kredytowej. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 (1) zdanie 1 lit. f) RODO. Nasze uzasadnione interesy polegają na zapobieganiu oszustwom i unikaniu ryzyka niewykonania zobowiązania, ponieważ płacimy z góry za „zakup na rachunek”.

Przetwarzamy dane przekazane nam przez Twój bank w ramach transakcji płatniczej „zakup na konto” w celu weryfikacji faktury. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Art. 6 (1) zdanie 1 litera b) RODO. Podanie przez Ciebie danych płatniczych jest niezbędne i obligatoryjne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych do płatności uniemożliwia zawarcie i/lub wykonanie umowy poprzez „zakup na konto”. Usuwamy dane powstałe w tym kontekście, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania. Ze względu na obowiązujące przepisy handlowe i podatkowe jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych adresowych, płatniczych i dotyczących zamówienia przez okres do dziesięciu lat. Dwa lata po zakończeniu umowy ograniczamy przetwarzanie i ograniczamy przetwarzanie do zgodności z istniejącymi obowiązkami prawnymi.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Masz prawo do sprzeciwu z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Możesz przesłać nam swój sprzeciw korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Odpowiedzialni”.

paski

Opcje płatności kartą kredytową są zintegrowane za pośrednictwem „Stripe” (dostawcą jest Stripe Inc., Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA, dalej: „Stripe”). Jeśli wybierzesz jedną z wymienionych opcji płatności, szczegóły płatności podane podczas procesu rezerwacji wraz z informacjami o Twojej rezerwacji zostaną przekazane do „Stripe” w celu przetworzenia płatności. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 (1) zdanie 1 lit. b) RODO. Podanie danych do płatności jest niezbędne i obligatoryjne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych do płatności uniemożliwia zawarcie i/lub wykonanie umowy przy użyciu karty kredytowej. W ramach przetwarzania danych Twoje dane będą również przesyłane do USA. Nie ma decyzji w sprawie adekwatności dla USA. Z „Stripe” zostały jednak zawarte tzw. standardowe klauzule umowne, aby zobowiązać „Stripe” do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony. Więcej informacji na temat ochrony danych i okresu przechowywania w Stripe można znaleźć pod adresem: https://stripe.com/de/privacy

Płatność kartą kredytową

W celu realizacji płatności przekazujemy dane płatnicze wymagane do płatności kartą kredytową bankowi, któremu zlecono płatność lub zleconemu przez nas dostawcy usług płatniczych i rozliczeniowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 (1) zdanie 1 lit. b) RODO. Podanie przez Ciebie danych płatniczych jest niezbędne i obligatoryjne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych do płatności uniemożliwia zawarcie i/lub realizację umowy za pomocą płatności kartą kredytową. Dane wymagane do przetwarzania płatności są bezpiecznie przesyłane za pomocą procedury „SSL” i przetwarzane wyłącznie w celu przetwarzania płatności. Usuwamy dane powstałe w tym kontekście, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania. Ze względu na obowiązujące przepisy handlowe i podatkowe jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych adresowych, płatniczych i dotyczących zamówienia przez okres do dziesięciu lat. Dwa lata po zakończeniu umowy ograniczamy przetwarzanie i ograniczamy przetwarzanie do zgodności z istniejącymi obowiązkami prawnymi.

Egzekucja prawna / ustalanie adresu / windykacja

W przypadku braku płatności zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych podanych przy zamówieniu prawnikowi i/lub firmom zewnętrznym w celu ustalenia adresu i/lub egzekucji prawnej. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Nasze uzasadnione interesy polegają na zapobieganiu oszustwom i unikaniu ryzyka niewykonania zobowiązania. Ponadto możemy przekazywać Twoje dane w celu zapewnienia realizacji naszych praw oraz praw naszych spółek zależnych, naszych partnerów współpracujących, naszych pracowników i/lub użytkowników naszego serwisu internetowego i przetwarzanie jest w tym zakresie niezbędne. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawać ani wynajmować Twoich danych stronom trzecim. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 (1) zdanie 1 lit. f) RODO. Mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych do celów egzekwowania prawa. Usuwamy powstałe dane, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu. Masz prawo do sprzeciwu z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Możesz przesłać nam swój sprzeciw korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Odpowiedzialni”.

hosting

Korzystamy z zewnętrznych usług hostingowych dostawcy PlusServer GmbH (Hohenzollernring 72, 50672 Kolonia, Niemcy), które służą do świadczenia następujących usług: usługi infrastrukturalne i platformowe, moc obliczeniowa, bezpieczeństwo i usługi konserwacji technicznej. W tym celu przetwarzane są wszystkie dane, w tym dane dostępowe, o których mowa w punkcie „Korzystanie z naszej strony internetowej”, które są niezbędne do działania i korzystania z naszej strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 (1) zdanie 1 lit. f) RODO. Korzystając z zewnętrznych usług hostingowych, zapewniamy sprawne i bezpieczne udostępnianie naszej strony internetowej.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu. Masz prawo do sprzeciwu z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Możesz przesłać nam swój sprzeciw korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Odpowiedzialni”.

Integracja treści stron trzecich

Treści pochodzące od osób trzecich, takie jak filmy lub grafiki z innych witryn internetowych, są zintegrowane z witryną internetową. Ta integracja zawsze zakłada, że dostawcy tych treści („zewnętrzni dostawcy”) odbierają adresy IP użytkowników. Ponieważ bez adresu IP nie mogą przesyłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlania tych treści. Poniżej poinformujemy Cię o usługach zewnętrznych dostawców aktualnie wykorzystywanych na naszej stronie internetowej oraz o odpowiednim przetwarzaniu w poszczególnych przypadkach, a także o Twoich istniejących możliwościach sprzeciwu lub odwołania.

Kalendarz

Aby wybrać i umówić się na osobistą wizytę lub demonstrację naszej platformy do zarządzania zgodami, korzystamy z kalendarza internetowego firmy Calendly, LLC, 3423 Piedmont Road NE, Atlanta, GA 30305-1754, Stany Zjednoczone (dalej: „Calendly”), widżet jest zintegrowany. Gdy odwiedzasz stronę internetową, widget przesyła dane określone w sekcji „Korzystanie z naszej strony internetowej” do „Calendly”, nawet jeśli nie umówisz się na spotkanie. Aby umówić się na spotkanie za pomocą widżetu, należy wybrać czas trwania spotkania, datę i przedział czasowy oraz imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub nazwę Skype i temat. Dane te są również przetwarzane przez Calendly. Po zarezerwowaniu terminu otrzymasz automatycznie wygenerowany e-mail z wprowadzonymi danymi. Przetwarzając dane za pomocą widżetu, dążymy do ułatwienia u nas umówienia się na wizytę. „Calendly” przetwarza Twoje dane w celu reklamy, badania rynku i/lub projektowania swojej oferty w oparciu o potrzeby. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w związku z korzystaniem z Calendly jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli nie chcesz umawiać się z nami przez „Calendly”, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez naszą firmę podczas kontaktu z nami można znaleźć w sekcji „Kontakt z naszą firmą”. „Calendly” przetwarza również niektóre dane w USA. Nie ma odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przekazywania danych do USA. Podstawą prawną przesyłania do USA jest Twoja zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. Więcej informacji na temat celu i zakresu przetwarzania przez „Calendly” oraz okresu przechowywania w „Calendly” można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych pod adresem https://calendly.com/de/privacy.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych i przekazywanie do krajów trzecich, wywołując narzędzie do wyrażania zgody za pomocą ikony w lewym dolnym rogu strony internetowej i odznaczając pole wyboru w sekcji „Ustawienia zaawansowane”. Zgodność z prawem przetwarzania pozostaje nienaruszona do momentu odwołania.

tłumacz Google

Ta strona korzysta z „Tłumacza Google” firmy Google (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001 oraz Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, dalej: „Google”) w celu tłumaczenia poszczególnych słów, zdań i strony internetowej na inne języki. W tym celu „Google” wykorzystuje tak zwane „cookies” (patrz sekcja „Śledzenie”) i nawiązuje połączenie z serwerami „Google”. Za pomocą plików cookie „Google” przetwarza dane wymienione w sekcji „Korzystanie z naszej strony internetowej” – w szczególności adres IP oraz to, że uzyskałeś dostęp do naszej strony internetowej – w celu pokazania Ci tłumaczenia naszej strony internetowej. Jeśli jesteś zarejestrowany jako użytkownik w „Google”, Google może przypisać Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego konta użytkownika i, jeśli to konieczne, utworzyć profile użytkowników w różnych aplikacjach. W razie potrzeby „Google” przetwarza Twoje dane do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej witryny internetowej w oparciu o potrzeby. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. „Google” przetwarza również niektóre dane w USA. Brak decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności przekazywania danych do USA; Podstawą prawną przesyłania do USA jest Twoja zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. Twoje dane związane z „Tłumacz Google” zostaną usunięte po dwudziestu czterech miesiącach. Więcej informacji na temat ochrony danych i okresu przechowywania można znaleźć pod adresem http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych i przekazywanie do krajów trzecich, wywołując narzędzie do wyrażania zgody za pomocą ikony w lewym dolnym rogu strony internetowej i odznaczając pole wyboru w sekcji „Ustawienia zaawansowane”. Zgodność z prawem przetwarzania pozostaje nienaruszona do momentu odwołania.

Filmy na youtube

Na stronie internetowej używamy wtyczek platformy wideo „YouTube.de” lub „YouTube.com”, usługi świadczonej przez YouTube LLC (siedziba główna 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA; dalej „YouTube”) , za które w zakresie przepisów o ochronie danych odpowiada „Google” (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001). Przetwarzając dane za pośrednictwem wtyczek, dążymy do włączenia treści wizualnych ("filmów"), które opublikowaliśmy na "Youtube.de" lub "Youtube.com" również na tej stronie. Wszystkie filmy są zintegrowane w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, tzn. żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie są przesyłane do „YouTube”, jeśli nie odtwarzasz filmów. Podczas odtwarzania filmów na naszej stronie „YouTube” otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszego serwisu. Ponadto niektóre dane wymienione w sekcji „Korzystanie z naszej strony internetowej” są przesyłane do „Google”. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy „YouTube” udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego jesteś zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany do „Google”, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz być powiązany z Twoim profilem w „YouTube”, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. „YouTube” przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i przetwarza je niezależnie od istnienia konta użytkownika w „Google” w celach reklamowych, badań rynku i/lub projektowania swojej witryny internetowej w oparciu o potrzeby. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. „Google” przetwarza również niektóre dane w USA. Nie ma odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przekazywania danych do USA. Podstawą prawną przesyłania do USA jest Twoja zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. Więcej informacji na temat celu i zakresu przetwarzania przez „YouTube” oraz okresu przechowywania w „YouTube” można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Zgodę na przetwarzanie danych i przekazywanie do krajów trzecich możesz odwołać w dowolnym momencie, wywołując narzędzie do wyrażania zgody za pomocą ikony w lewym dolnym rogu strony internetowej i odznaczając pole wyboru w sekcji „Ustawienia zaawansowane”. Zgodność z prawem przetwarzania pozostaje nienaruszona do momentu odwołania.

Usługi statystyczne, analityczne i marketingowe

Korzystamy z usług podmiotów trzecich w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych. W ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić Państwu przyjazne, zoptymalizowane korzystanie ze strony internetowej. Strony trzecie wykorzystują pliki cookie, piksele, odciski palców przeglądarki lub inne technologie śledzenia w celu kontrolowania swoich usług. Poniżej poinformujemy Cię o usługach zewnętrznych dostawców aktualnie wykorzystywanych na naszej stronie internetowej, a także o odpowiednim przetwarzaniu w poszczególnych przypadkach oraz o istniejących opcjach anulowania.

etracker

Korzystamy z usługi analizy sieci „eTracker” (eTracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Niemcy) do statystycznej oceny dostępu odwiedzających, odsłon, pobrań, wcześniej odwiedzanych witryn internetowych oraz do mierzenia sukcesu wpisów w wyszukiwarkach. Narzędzie „eTracker” wykorzystuje technologie takie jak „piksele śledzące” i „odcisk palca” w celu zbierania, analizowania i kategoryzowania przychodzących informacji generowanych przez urządzenie użytkownika na temat korzystania z naszej strony internetowej i interakcji z naszą stroną internetową oraz danych dostępowych, w szczególności IP adres, informacje o przeglądarce poprzednio odwiedzanej witryny oraz datę i godzinę żądania serwera, w celu analizy statystycznej i pomiaru zasięgu reklam w wyszukiwarkach. Używamy "eTracker" z rozszerzeniem, w którym adresy IP są dalej przetwarzane w skróconej formie, aby utrudnić powiązanie ich bezpośrednio z osobami. Podstawą prawną jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. a) RODO. Więcej informacji na temat ochrony danych i okresu przechowywania w „eTracker” można znaleźć pod adresem: https://www.etracker.com/datenschutz/.

Zgodę na przetwarzanie danych możesz cofnąć w dowolnym momencie poprzez wywołanie narzędzia do wyrażania zgody poprzez ikonę w lewym dolnym rogu strony i odznaczenie pola wyboru w sekcji „Ustawienia zaawansowane”. Zgodność z prawem przetwarzania pozostaje nienaruszona do momentu odwołania.

Lista stron trzecich

Na tej stronie internetowej korzystamy z następujących dostawców zewnętrznych:

Ciasteczka

W szczególności na tej stronie wykorzystywane są następujące pliki cookie:

CMP

Nie jesteś pewien, czy potrzebujesz CMP?

Jeśli nie masz pewności, czy potrzebujesz CMP, czy nie, skontaktuj się z nami - pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla twojej firmy!

Kontakt