Czy jesteś gotowy na nowy Google Consent Mode v2 ? Dowiedz się więcej »
Ogólny

Korzystaj z Matomo zgodnego z RODO


Prawnie bezpieczne środki i zgoda na pliki cookie

Matomo (wcześniej Piwik) to projekt typu open source. Jako alternatywę dla Google Analytics, Matomo oferuje narzędzia do analizy stron internetowych, które służą do rejestrowania działań odwiedzających. Matomo wykorzystuje w tym celu pliki cookie różnych typów.Aby zapewnić zgodność Matomo z RODO, niezbędna jest zgoda Matomo na pliki cookie. Odpowiednie informacje należy również podać w oświadczeniu Matomo o ochronie danych. Rodzi to pytanie, na co jako operator strony internetowej musisz zwracać uwagę, jeśli chcesz obsługiwać Matomo zgodnie z RODO.

Matomo jako zgodna z RODO alternatywa dla Google Analytics

Matomo: oprogramowanie open source w skrócie


Matomo Analytics jest uważany za głównego konkurenta lidera rynku Google Analytics. Podobnie jak to drugie oprogramowanie, Matomo służy również do rejestrowania działań odwiedzających na Twojej stronie internetowej. Inne funkcje obejmują statystyki i analizę referencyjną.

Matomo jest oparty na PHP i korzysta z bazy danych MySQL. Intuicyjna obsługa i opcje ustawień przyjazne dla ochrony danych przyczyniają się do popularności narzędzia analitycznego. Matomo jest używany na ponad milionie stron internetowych w ponad 200 krajach.

Matomo już reklamuje, że w przeciwieństwie do Google Analytics nie wymaga zgody na śledzenie od odwiedzających witrynę . Matomo obiecuje, że niniejsze rozporządzenie będzie zgodne z RODO i prawnie bezpieczne. Matomo oświadcza na swojej stronie internetowej, że zebrane w ten sposób informacje nie będą przekazywane dalej, a zatem pozostają w całości u operatora strony. Jako operator masz możliwość określenia, gdzie (w jakich centrach danych i komputerowych) wykorzystywane dane powinny być przechowywane i przechowywane. Tutaj również Matomo różni się od Google Analytics, ponieważ warunki użytkowania stanowią, że dane są przechowywane w nieokreślonej sieci Google. W praktyce oznacza to, że Google Analytics może przechowywać dane również w krajach takich jak USA.

Zapewnij zgodność Matomo z RODO: na co musisz zwrócić uwagę

Jeśli chodzi o uczciwe działanie Matomo RODO, ważne jest, aby zawsze mieć oko na obecną sytuację prawną . Wymogi dotyczące ochrony danych są zwykle zaostrzane od jednego wyroku do następnego. W marketingu internetowym i wśród operatorów witryn rośnie zatem obawa, że coraz mniej użytkowników zgodzi się na stosowanie plików cookie do śledzenia i analizy. Narzędzia te są jednak ważne przy wykonywaniu na ich podstawie analiz i optymalizacji. Wydajność każdej strony zależy od użycia wielu plików cookie.

Cechą szczególną Matomos Analytics jest pełna kontrola danych. Masz możliwość ustawienia oszczędzania danych, aby obsługiwać Matomo bez plików cookie, a tym samym bez analizy odwiedzających. Rodzi to pytanie, czy i na jakich warunkach Matomo, podobnie jak Google Analytics, jest zależne od zgody użytkownika i jakie środki są wymagane, aby zapewnić, że korzystanie z Matomo jest zgodne z RODO.

 

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Orzeczenie ETS: Jak Matomo spełnia wymogi RODO

Aby Matomo RODO było sprawiedliwe, należy również wziąć pod uwagę wyrok ETS w sprawie plików cookie z 2019 roku.

W przeszłości, przed RODO, narzędzia takie jak Google Analytics lub Matomo mogły być również używane bez zgody, o ile operatorzy witryn przestrzegali określonych specyfikacji (np. umowy AV i anonimizacji IP). Nawet po wejściu w życie RODO wielu operatorów witryn powoływało się na tak zwany „uzasadniony interes” zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wyrok ETS z 2019 r. (Az.: C-673/17) przewiduje bardziej jednoznaczną regulację dotyczącą obsługi plików cookie: od tego czasu wymagana jest wyraźna zgoda użytkownika, zanim pliki cookie Matomo, pliki cookie Google Analytics lub inne dane zostaną Utworzony. Praktyczne wdrożenie musi odbywać się na zasadzie podwójnej zgody. Tworzenie plików cookie za pomocą Matomo jest niezgodne z prawem, zanim użytkownik wyrazi na to zgodę. Jedynymi wyjątkami są technicznie obowiązkowe pliki cookie. Wszystko, co wykracza poza podstawową obsługę serwisu wymaga wyraźnej zgody.

Wsparcie we wdrażaniu tego wymogu znajdziesz w banerze wyrażającym zgodę na pliki cookie Matomo. Reguluje to zgodę Matomo na pliki cookie, wyświetlając powiadomienie, gdy tylko odwiedzający dotrą do Twojej witryny. Jeszcze przed załadowaniem treści strony użytkownicy są proszeni o wyrażenie zgody za pomocą banera zgody.

Ponadto organ koordynujący niemieckich organów nadzorujących ochronę danych (DSK) oferuje wytyczne dla dostawców telemediów. Wyjaśnia niektóre środki i ustawienia, które przyczyniają się do zgodnego z prawem działania strony internetowej.

Ramy i standardy obsługi plików cookie Matomo

Aby zapewnić zgodność Matomo z RODO, należy przestrzegać pewnych prawnych warunków ramowych, zgodnie z którymi otrzymasz wsparcie z różnych ram. Istnieje standard lub ramy postępowania w przypadku zgody na pliki cookie. Stowarzyszenie branżowe IAB Europe (Interactive Advertising Bureau) opublikowało TCF (Transparency and Consent Framework) , który zapewnia zgodne z prawem zarządzanie plikami cookie. Standard, który został po raz pierwszy opublikowany w 2018 roku, jest teraz dostępny w wersji 2.0. Współcześni dostawcy usług CMP (Consent Management Providers), tacy jak Consentmanager, wykorzystują tę platformę jako podstawę i wykorzystują ją do uzyskania zgody na przetwarzanie plików cookie.

Wydawcy tego standardu dążą do tego, aby informacje o stanie zgody użytkownika na przetwarzanie plików cookie były zawsze przejrzyste. Informacje powinny być dostępne dla wszystkich zaangażowanych w łańcuch dostarczania plików cookie Matomo (głównie reklamodawców i innych dostawców usług). Są informowani o statusie zgody na pliki cookie Matomo.

Narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookie Matomo, które opiera się na strukturze IAB, w związku z tym najpierw określa, czy użytkownik w ogóle wyraził zgodę na przetwarzanie plików cookie Matomo. W następnym kroku Matomo Cookie Consent Tool może określić, na które pliki cookie użytkownicy wyrazili zgodę. Obejmuje to również informacje o rodzaju i zakresie zgody na wykorzystywanie plików cookies.

Ist Ihre Webseite konform? Finden Sie es heraus mit unserer Checkliste

Checkliste herunterladen

Środki do korzystania z Matomo zgodne z RODO

Różne środki pomagają zapewnić, że Matomo działa zgodnie z RODO. Pewność prawną oprogramowania open source można zachować, jeśli przestrzegane są pewne zasady.

Matomo bez plików cookie i bez zgody

W Matomo znajdziesz ustawienie umożliwiające dezaktywację wszystkich śledzących plików cookie , a tym samym korzystanie z Matomo bez plików cookie. W ten sposób Matomo nie stanowi problemu dla RODO. Możliwe jest również odpowiednie dostosowanie kodu JavaScript oprogramowania. W obu przypadkach pozostałe pliki cookie Matomo są usuwane przy następnym wejściu na stronę.

Jeśli nie są gromadzone żadne pliki cookie Matomo, wyraźna zgoda poprzez wyrażenie zgody nie jest już wymagana, aby działać zgodnie z Matomo GDPR. Niemniej jednak wymóg informowania odwiedzających o korzystaniu z narzędzia pozostaje. Powinieneś to przynajmniej zrobić w polityce prywatności. Korzystając z naszego menedżera zgód, możesz również umieścić w nim Matomo. Ponieważ zgoda nie jest już wymagana, jeśli pliki cookie Matomo nie są używane, wystarczy klasyfikacja w kategorii „niezbędne”, dla której nie ma opcji rezygnacji.

Śledzące pliki cookie można dezaktywować w ustawieniach na pulpicie nawigacyjnym Matomo.

Polityka prywatności Matomo

Za każdym razem, gdy korzystasz z Matomo, musisz przestrzegać RODO, w tym swoich wytycznych dotyczących ochrony danych. RODO ma ogólne zastosowanie we wszystkich przypadkach przetwarzania danych osobowych . Obejmuje to już takie podstawowe rzeczy, jak lokalizacja, nazwa, a nawet adres IP odwiedzających. Te i inne informacje służą do identyfikacji odwiedzających lub są odpowiednie do identyfikacji.

Zawsze, gdy zbierasz dane osobowe, Matomo jest zgodny z RODO. Przetwarzanie tych danych zazwyczaj wymaga zgody i zgody odwiedzających. Aby móc uczciwie obsługiwać Matomo RODO bez zgody, istnieje tylko jeden wyjątek, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania umowy z użytkownikiem.

W oświadczeniu Matomo o ochronie danych jako operator strony internetowej musisz wyczerpująco informować swoich użytkowników o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych. Ten wymóg przejrzystości opiera się na Art. 13 RODO .

Dostosowanie Matomo do oświadczenia o ochronie danych zgodnego z RODO musi zawierać co najmniej następujące informacje: z jednej strony należy jasno określić zakres gromadzenia danych, a także odnieść się do podstawy prawnej, na której opiera się gromadzenie danych. Ponadto oświadczenie Matomo o ochronie danych musi zawierać informacje o okresie przechowywania. Podobnie oświadczenie o ochronie danych powinno wskazywać kryteria, na których opiera się okres przechowywania. Przedmiotem oświadczenia o ochronie danych musi być również w szczególności prawo do odstąpienia od umowy i możliwości jego realizacji.

Anonimizacja IP

W przypadku anonimizacji danych osobowych nie ma zastosowania RODO. Więc jeśli anonimizujesz adres IP , jest to ważny wkład w ochronę danych. Dane są uważane za anonimowe, jeśli nie jest już możliwe zidentyfikowanie odwiedzającego z powodu usunięcia odniesienia osobistego. Ważnym warunkiem w tym kontekście jest to, że anonimizacji nie można już cofnąć (alternatywnie występuje również pseudonimizacja). W przypadku adresów IP pojawia się pytanie, który bajt ma zostać zanonimizowany, aby uniemożliwić identyfikację odwiedzających. W związku z tym programiści zalecają anonimizację adresu IP o długości 2 lub 3 bajtów w Matomo w celu spełnienia wymagań RODO.

usuń starsze dane

Aby uczciwie korzystać z Matomo DSGVO, korzystne jest również usunięcie starych danych. Niektórzy obrońcy prywatności i organy regulacyjne uważają, że starsze profile analityczne często były tworzone bez podstawy prawnej . W związku z tym mają zostać usunięte. Usuwanie starych danych lub istniejących profili analizy jest w Matomo stosunkowo łatwe. W sekcji „Ustawienia” pod zakładką „Prywatność” znajdziesz opcję „Anonimizuj dane”. Tutaj możesz również anonimizować stare i już zebrane dane śledzenia. Możesz również usunąć lub usunąć starsze logi odwiedzających tutaj.

Baner plików cookie Matomo i jego znaczenie

Twoi goście muszą być również poinformowani o korzystaniu z Matomo Analytics. Baner zgody na pliki cookie Matomo wspiera Cię w tym. Zapisanie i przechowywanie danych odwiedzających w formie plików cookies na urządzeniach końcowych wymaga uzyskania zgody. Informacja lub zawiadomienie oraz zgoda są przekazywane za pośrednictwem takiego banera plików cookie. W tym kontekście ważne jest, aby zdaniem ETS nie dokonywać rozróżnienia między danymi osobowymi i nieosobowymi. Jeśli chodzi o ochronę prywatności użytkowników, zasadniczy wpływ na to ma przechowywanie i wywoływanie plików cookie. Dotyczy to również danych nieosobowych. Jedynym wyjątkiem są technicznie niezbędne pliki cookies, bez których nie jest możliwe działanie serwisu. Są to tak zwane pliki cookie bez zgody.

Jeśli używasz Matomo jako operatora strony internetowej, pojawia się pytanie, czy używasz tylko technicznie niezbędnych plików cookie, czy też tych, które nie są absolutnie konieczne. W tym ostatnim przypadku jesteś uzależniony od uzyskania aktywnej zgody użytkownika i wyraźnego poinformowania odwiedzających o korzystaniu z plików cookie. Obejmuje to również wyczerpujące informacje na temat funkcji plików cookie, czasu ich działania oraz informacje o tym, czy osoby trzecie również mają dostęp do plików cookie.

Grupowanie używanych plików cookie jest korzystną i powszechną praktyką na wielu stronach internetowych. Te grupy plików cookie otrzymują następnie krótki opis, a każda z nich ma własną opcję wyrażenia zgody. Dobry dostawca Matomo Cookie Consent Provider oferuje te opcje zintegrowane z banerem zgody.

Matomo — alternatywa Google Analytics

Consent Manager: Rozwiązania zgodne z prawem Matomo Cookie Consent Management

Jako operator witryny bardzo ważne jest, aby korzystanie z Matomo było zgodne z RODO. Obejmuje to również podejmowanie środków w celu zapewnienia prawnie bezpiecznej zgody na pliki cookie Matomo. Dzięki rozwiązaniu do zarządzania zgodą, takiemu jak Consentmanager, możesz kompleksowo informować odwiedzających o korzystaniu z plików cookie Matomo. W tym samym kroku możesz również poprosić o zgodę i zgodę na wykorzystanie plików cookie. W Matomo narzędzie do zarządzania zgodami uwzględnia zgodność z RODO i specyfikacje orzeczenia ETS.

Co więcej, ta techniczna implementacja Matomo Cookie Management ma tę zaletę, że przyczynia się do pozytywnego doświadczenia użytkownika . Użytkownicy są natychmiast informowani o korzystaniu z plików cookie Matomo podczas odwiedzania witryny i są proszeni o wyrażenie zgody. Żądanie użytkownika dotyczące ochrony danych jest traktowane poważnie. Decyzja o rodzaju i zakresie dozwolonych plików cookie należy wyłącznie do odwiedzającego.

Podstawowe czynniki pozytywnego doświadczenia użytkownika to długi pobyt , wysoki współczynnik akceptacji i niższy współczynnik odrzuceń . Dobre narzędzie do zarządzania zgodami przyczynia się do zapewnienia wysokiego współczynnika akceptacji i utrzymania odpowiednio niskiego współczynnika odrzuceń. Nadrzędne cele związane z pozyskiwaniem i lojalnością klientów zyskują dzięki wykorzystaniu menedżera zgody.

Dzięki menedżerowi zgód masz w czasie rzeczywistym przegląd aktualnych wskaźników akceptacji i długości pobytu. Pozwala to na wyciągnięcie wniosków na temat aktualnej wydajności Twojej strony internetowej, a jednocześnie ujawnia potencjał optymalizacji.

Dzięki responsywnej personalizacji menedżer zgód jest odpowiedni dla prawie wszystkich urządzeń i systemów operacyjnych. Jest to szczególnie ważne, ponieważ klienci na ogół uzyskują dostęp do stron internetowych za pomocą różnych urządzeń końcowych. Obsługa zgodna z RODO Matomo jest ważna poza granicami Niemiec, jeśli masz międzynarodowych gości . Dzięki orientacji międzynarodowej i obsłudze ponad 30 języków , menedżer zgody jest odpowiedni dla gości z całego obszaru DSVGO i nie tylko. Baner zgody na pliki cookie Matomo jest automatycznie wyświetlany w języku użytkownika uzyskującego dostęp do witryny.

FAQ na temat Matomo i RODO

Od ostatniego orzeczenia ETS pliki cookie, które nie są wymagane technicznie, można ustawić tylko za wyraźną zgodą. Te pliki cookie zawierają cenne dane śledzenia i analizy , na których opiera się wiele witryn, aby dobrze funkcjonować. Dzięki Consentmanager dajesz swoim klientom prawnie bezpieczny sposób wyrażenia zgody na przetwarzanie tych plików cookie.

RODO dotyczy wszystkich danych osobowych . Często przetwarzasz dane osobowe w Matomo. RODO przewiduje oświadczenie o ochronie danych, aby to wskazać. Imię i nazwisko, lokalizacja i adres IP są już danymi osobowymi, ponieważ umożliwiają identyfikację.

Podczas korzystania z Matomo należy przestrzegać RODO, a także orzeczenia ETS w sprawie plików cookie. Ważne jest, czy są one tylko niezbędne z technicznego punktu widzenia („bez zgody”), czy też inne pliki cookie. Zależy to również od ustawień Matomo. Pliki cookie, które nie są wymagane technicznie, wymagają aktywnej zgody na ich wykorzystanie . Użytkownicy muszą być również poinformowani o funkcji, czasie działania i dostępie osób trzecich.


więcej komentarzy

Nowy

Biuletyn 03/2024

NOWOŚĆ: Narzędzie dla sygnalistów Mamy przyjemność ogłosić wydanie naszego nowego oprogramowania do zgłaszania nieprawidłowości. Oprogramowanie zostało opracowane w celu spełnienia wymogów dyrektywy UE dotyczącej sygnalizowania nieprawidłowości. Nasze oprogramowanie oferuje teraz prosty i bezpieczny sposób zgłaszania przez pracowników problemów. Sygnaliści mogą łatwo i anonimowo przesyłać swoje zgłoszenia za pomocą formularza na Twojej stronie internetowej osadzonego za […]
filmy

Webinarium: Brak plików cookie = utrata przychodów?

Świat online stoi przed dużymi zmianami, szczególnie dla wydawców i reklamodawców. 11 marca wspólnie z Refinery89.com byliśmy współgospodarzami seminarium internetowego „Brak plików cookie = straty w przychodach”, aby spojrzeć w przyszłość. Webinarium odbyło się w języku angielskim. Omówiono następujące tematy: Przegląd Seminarium internetowe dostarczyło cennych informacji na temat tego, jak wydawcy i reklamodawcy mogą przygotować […]

CMP

Twoje pytania dotyczące CMP & Co.

Jeśli nie masz pewności, czy potrzebujesz CMP, czy nie, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy.