Czy jesteś gotowy na nowy Google Consent Mode v2 ? Dowiedz się więcej »
Nowy

Biuletyn 2020/12


administrator danych

Zasadą RODO jest jasne komunikowanie, kto przetwarza jakie dane i w jakim celu. W celu zapewnienia większej przejrzystości odwiedzającemu stronę internetową, administrator zgody oferuje teraz możliwość wskazania administratora danych i inspektora ochrony danych bezpośrednio w warstwie zgody. Aby włączyć wyświetlanie, po prostu przejdź do Menu > CMPs > Edytuj i zaznacz pole wyboru Właściciel ekranu.

Ważne wyroki w Niemczech i Francji

W ciągu ostatnich kilku tygodni w Niemczech i Francji wydano kilka ważnych orzeczeń i decyzji. W Niemczech Sąd Okręgowy w Rostocku musiał rozstrzygnąć sprawę, która dotyczyła tego, jakie informacje musi zawierać warstwa zgody i jak ma funkcjonować. W konkluzji wyroku stwierdza się w szczególności, że musi istnieć równorzędna selekcja. Oznacza to, że musi być przycisk akceptacji i odrzucenia, które muszą być prezentowane „równo”. W omawianym przypadku przycisk akceptacji był pokolorowany na zielono, a drugi przycisk prowadził do szczegółowych ustawień i był szary, a zatem mniej ważny.
Zalecenie: Sprawdź swoje projekty i upewnij się, że mają przycisk akceptacji i odrzucenia oraz są zaprojektowane tak samo.
Ponadto francuski organ ochrony danych nałożył grzywny. Uderzył Google (100 mln euro grzywny), Amazon (35 mln euro grzywny) i Carrefour (ok. 3 mln euro grzywny). W związku z tym władze stają się coraz bardziej aktywne i wskazane jest sprawdzenie ustawień warstwy zgody.

webinaria

W grudniu odbyło się wiele seminariów internetowych, w szczególności na temat Getting Started i IAB TCF v2. Dokumenty i filmy z webinariów można teraz znaleźć online na naszej stronie internetowej: https://www.consentmanager.de/wissen/videos/

Więcej nowych funkcji i zmian

  • Ulepszenia raportów
  • Ulepszenia automatycznego blokowania
  • Lepsze wsparcie standardów WCAG
  • … i wiele więcej.

więcej komentarzy

Webinar Google Consent Mode v2
filmy, Nowy

Seminarium internetowe: Tryb zgody Google, wersja 2

Seminarium internetowe na temat „Trybu zgody Google v2” odbyło się 27 lutego 2024 r. PDF do webinaru można znaleźć tutaj do pobrania . Omówiono następujące tematy: Przegląd Wszyscy mówią o trybie zgody Google w wersji 2. Od marca 2024 r. Google będzie wymagać, aby wszystkie witryny i aplikacje korzystały z trybu zgody Google w wersji […]
Digital Services Act
Dobrze

Czy ustawa o usługach cyfrowych (DSA) ma zastosowanie również do Twojej firmy? Platformy internetowe mają dodatkowe obowiązki

Ustawa o usługach cyfrowych określa dodatkowe wymogi w zakresie przejrzystości dla platform internetowych. Definicja platformy internetowej zawarta w DSA może mieć zastosowanie do Twojej firmy. W rezultacie może być konieczne spełnienie dodatkowych wymogów dotyczących przejrzystości określonych w DSA. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, czy Twoja firma należy do tej kategorii i jakie kroki możesz podjąć, […]

CMP

Twoje pytania dotyczące CMP & Co.

Jeśli nie masz pewności, czy potrzebujesz CMP, czy nie, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy.