Czy jesteś gotowy na nowy Google Consent Mode v2 ? Dowiedz się więcej »
Dobrze

Czy ustawa o usługach cyfrowych (DSA) ma zastosowanie również do Twojej firmy? Platformy internetowe mają dodatkowe obowiązki


Ustawa o usługach cyfrowych (DSA)

Ustawa o usługach cyfrowych określa dodatkowe wymogi w zakresie przejrzystości dla platform internetowych. Definicja platformy internetowej zawarta w DSA może mieć zastosowanie do Twojej firmy. W rezultacie może być konieczne spełnienie dodatkowych wymogów dotyczących przejrzystości określonych w DSA. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, czy Twoja firma należy do tej kategorii i jakie kroki możesz podjąć, aby zachować zgodność.

Jaki jest cel ustawy o usługach cyfrowych?

Ustawa o usługach cyfrowych weszła w życie 25 sierpnia 2023 r. dla głównych platform internetowych i wyszukiwarek. Od 17 lutego 2024 r. DSA ma pełne zastosowanie do innych platform internetowych.

DSA stanowi część programu Komisji Europejskiej „Europa na miarę ery cyfrowej”, którego celem jest uregulowanie platform internetowych i pośredników, jak omówiono w naszym poprzednim poście . Jego celem jest ochrona praw podstawowych obywateli UE przy jednoczesnym tworzeniu bezpiecznego i przejrzystego środowiska internetowego.

Kogo dotyczy DSA?

DSA nakłada różne wymagania na różne podmioty działające w Internecie w zależności od ich funkcji i wielkości, ponieważ czynniki te mają różny wpływ na ekosystem internetowy. Warto również wspomnieć, że podobnie jak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), DSA opiera się na zasadzie rynku i dlatego ma zastosowanie do wszystkich dostawców usług pośrednictwa cyfrowego obsługujących klientów w Unii Europejskiej (UE). Oznacza to, że DSA może mieć zastosowanie także do firm amerykańskich. W związku z tym DSA podzieliła platformy internetowe na cztery główne kategorie:

1. Bardzo duże platformy internetowe i wyszukiwarki

Komisja definiuje tę kategorię jako platformy i wyszukiwarki odwiedzane przez co najmniej 45 milionów osób miesięcznie. Oficjalną listę DSA można znaleźć tutaj .

2. Platformy internetowe

DSA definiuje platformę internetową jako usługę hostingową, która przechowuje i udostępnia publicznie informacje na żądanie odbiorcy usługi. Za platformę internetową uważa się również witrynę internetową, na której użytkownicy mogą tworzyć profile użytkowników lub wchodzić w interakcję z innymi użytkownikami.

Według DSA terminem platforma internetowa objęte są następujące kategorie:

  • Platformy mediów społecznościowych
  • Marketplace’y internetowe (sklepy internetowe, serwisy e-commerce)
  • Witryny do udostępniania treści
  • Sklepy z aplikacjami
  • Internetowe systemy rezerwacji zakwaterowania i podróży
  • Platformy gospodarki współpracy

Uwaga : Wymóg ten nie dotyczy mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, zdefiniowanych jako firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników i roczny obrót mniejszy niż 10 milionów euro. Jednakże wszystkie inne organizacje należące do kategorii platform internetowych muszą spełniać wymagania DSA.

3. Usługi hostingowe
Obejmuje to usługi przechowujące informacje o użytkownikach w ich imieniu. Ta kategoria obejmuje usługi przetwarzania w chmurze, hosting stron internetowych, poczty e-mail i serwerów.

4. Usługi brokerskie
Może to obejmować dostawców dostępu do Internetu i rejestratorów nazw domen, a także usługi buforowania lub usługi pośrednictwa.

❗Ważna uwaga: consentmanager udostępni nową funkcję, która umożliwi użytkownikom bezpośredni dostęp do informacji o reklamodawcach poprzez proste kliknięcie ikony obok reklamy. Dzięki temu użytkownicy mogą dostosować/wyłączyć reklamę natychmiast po jej zobaczeniu.

Dodatkowe wymogi w zakresie przejrzystości dla platform internetowych

Platformy internetowe mają również dodatkowe obowiązki i oczekiwania dotyczące zapewnienia większej przejrzystości.

Zgodnie z art. 26 „Reklama na platformach internetowych” ustawy DSA ustala się następujące wymagania:

1. Dostawcy platform internetowych wyświetlających reklamy muszą zapewnić użytkownikowi końcowemu możliwość szybkiego, wyraźnego i jednoznacznego zobaczenia w czasie rzeczywistym w każdej reklamie, która mu się wyświetla:

a) informację o celu reklamy;
b) Osoba lub organizacja wyświetlająca reklamę ;
c) Osoba lub podmiot , który zapłacił za reklamę , jeżeli nie jest to osoba lub podmiot, o którym mowa w lit. b); I
d) informacje , które są zarówno istotne, jak i łatwo dostępne za pośrednictwem reklamy; Opis głównych kryteriów stosowanych do określenia docelowej grupy odbiorców reklam oraz sposobów zmiany tych kryteriów.

2. Dostawcy platform internetowych mają obowiązek zapewnić osobom korzystającym z ich usług możliwość wskazania, czy oferowane przez nich treści są lub zawierają komunikaty handlowe.

3. Dostawcy platform internetowych nie mogą wyświetlać reklam powstałych na podstawie profilowania osobom korzystającym z ich usług.

Co możesz zrobić, aby zachować zgodność z ustawą o usługach cyfrowych

DSA wymaga od pośredników internetowych podawania jasnych i prostych informacji na temat usług, z których korzystają. Upewnij się, że dokładnie zapoznałeś się ze swoimi praktykami dotyczącymi prywatności i przejrzystości. Upewnij się, że otrzymujesz wszystkie ważne informacje od swoich partnerów reklamowych, aby móc skutecznie dostarczać je użytkownikom. Nasze rozwiązanie consentmanager może pomóc Twojej witrynie internetowej zachować zgodność ze standardami przejrzystości wymaganymi przez DSA i unijne przepisy o ochronie danych, takie jak RODO, oraz zarządzać nimi.

Nie wiesz, czy Twoja firma podlega ustawie o usługach cyfrowych? Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów już teraz!


więcej komentarzy

Nowy

Biuletyn 03/2024

NOWOŚĆ: Narzędzie dla sygnalistów Mamy przyjemność ogłosić wydanie naszego nowego oprogramowania do zgłaszania nieprawidłowości. Oprogramowanie zostało opracowane w celu spełnienia wymogów dyrektywy UE dotyczącej sygnalizowania nieprawidłowości. Nasze oprogramowanie oferuje teraz prosty i bezpieczny sposób zgłaszania przez pracowników problemów. Sygnaliści mogą łatwo i anonimowo przesyłać swoje zgłoszenia za pomocą formularza na Twojej stronie internetowej osadzonego za […]
filmy

Webinarium: Brak plików cookie = utrata przychodów?

Świat online stoi przed dużymi zmianami, szczególnie dla wydawców i reklamodawców. 11 marca wspólnie z Refinery89.com byliśmy współgospodarzami seminarium internetowego „Brak plików cookie = straty w przychodach”, aby spojrzeć w przyszłość. Webinarium odbyło się w języku angielskim. Omówiono następujące tematy: Przegląd Seminarium internetowe dostarczyło cennych informacji na temat tego, jak wydawcy i reklamodawcy mogą przygotować […]

CMP

Twoje pytania dotyczące CMP & Co.

Jeśli nie masz pewności, czy potrzebujesz CMP, czy nie, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy.