Czy jesteś gotowy na nowy Google Consent Mode v2 ? Dowiedz się więcej »
Dobrze

Zgoda na pliki cookie PIPEDA i CPPA


W ostatnim poście przyjrzeliśmy się, czym właściwie są PIPEDA i CPPA. Teraz chcemy przyjrzeć się bliżej, co operator witryny musi wziąć pod uwagę w zakresie zgody na pliki cookie, wytycznych dotyczących ochrony danych i innych rzeczy.

Aktywuj zgodę na pliki cookie zgodne z PIPEDA i CCPA

Zgoda na pliki cookie w PIPEDA

Zgoda na gromadzenie danych osobowych w PIPEDA

Informacje o gromadzeniu, wykorzystywaniu i ujawnianiu danych osobowych muszą być podane w pełnej formie. Aby ułatwić zrozumienie zgody na pliki cookie w pipedzie, niektóre elementy należy bardziej podkreślić.

Ustawa o ochronie danych osobowych i dokumentów elektronicznych wymaga od konsumenta szybkiego zrozumienia charakteru i celu, na co wyraża zgodę za pomocą Zgody na pliki cookie w PIPEDA . Aby zgoda została uznana za ważną i znaczącą, organizacje muszą informować o swoich praktykach dotyczących prywatności w sposób kompleksowy i zrozumiały. To z kolei oznacza, że firmy muszą dostarczać informacje o swoich praktykach dotyczących prywatności w formie łatwo dostępnej dla zainteresowanych stron.

Niestety w rzeczywistości często ważne informacje dotyczące polityki prywatności są ukryte w warunkach świadczenia usługi. Każdy, kto może poświęcić tylko trochę czasu i energii na sprawdzenie informacji o ochronie danych, nie czerpie żadnych praktycznych korzyści z przeciążenia informacjami. Aby uzyskać znaczącą zgodę , organizacje muszą umożliwić odwiedzającym witrynę szybkie i bezpośrednie sprawdzenie kluczowych elementów decyzji dotyczących prywatności . Jest to ważne, na przykład, jeśli korzystanie z oferowanej usługi lub produktu wymaga zakupu lub pobrania aplikacji lub innej aplikacji.

Konsumenci i klienci oczekują, że ich dane osobowe nie zostaną przekazane innej organizacji bez ich wiedzy i zgody, nawet w przypadku zgody na pliki cookie w PIPEDA. Ten aspekt należy również wziąć pod uwagę przy wyrażeniu zgody na pliki cookie w PIPEDA. Z tego powodu ujawnienie osobom trzecim musi być wyraźnie wskazane . Szczególną uwagę należy zwrócić na ujawnianie osobom trzecim, które mogą wykorzystywać informacje do własnych celów, a nie tylko do świadczenia usług.

W jakim celu zbierane, wykorzystywane lub udostępniane są dane osobowe? Klienci i konsumenci muszą być informowani o wszystkich celach, dla których informacje są gromadzone i wykorzystywane. Muszą być w stanie zrozumieć, na co są proszeni o zgodę. Cel ten należy opisać prostym językiem. Należy unikać niejasnych intencji i sformułowań, takich jak „optymalizacja usług”. To, co jest niezbędne do świadczenia usługi, należy odróżnić od danych, które nie są. Wszystkie dostępne opcje powinny być wyjaśnione jasno i otwarcie.

szkody i konsekwencje

Ryzyko niewłaściwego wykorzystania danych i utraty danych

Gdy firma lub organizacja opracowuje potencjalne scenariusze szkód, które mogą wyniknąć z gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, ustawa o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych wymaga, aby była odpowiedzialna za ograniczenie tego ryzyka. W niektórych przypadkach proaktywne działania łagodzące ryzyko mogą znacznie zmniejszyć ryzyko. Jednak w innych przypadkach ryzyko pozostanie prawie niezmienione.

Konsument musi być zawsze informowany o znaczącym ryzyku szczątkowym przy znacznych szkodach. Istotnym ryzykiem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i dokumentów elektronicznych jest ryzyko, którego prawdopodobieństwo jest większe niż minimalne. Poważna szkoda obejmuje obrażenia fizyczne, poniżenie, utratę reputacji, utratę pracy, możliwości biznesowych lub zawodowych oraz straty finansowe.

Ryzyka te obejmują również kradzież tożsamości i negatywny wpływ na zdolność kredytową. Ryzyko szkody należy zatem zdefiniować szeroko. Oprócz szkód, które są natychmiastowe, powinny również obejmować możliwe do przewidzenia szkody, które mogą być spowodowane przez złośliwych aktorów lub inne osoby.

Zapewnij osobom jasne sposoby powiedzenia „tak” lub „nie”.

Konsument przed skorzystaniem z produktu lub usługi musi mieć wybór. Wybór ten musi być jasno wyjaśniony i łatwo dostępny. To, czy każdy wybór można najlepiej opisać jako „opt-in” lub „rezygnacja”, zależy od czynników związanych ze zgodą na pliki cookie w Pipedzie.

Bądź innowacyjny i kreatywny

Organizacje powinny zaprojektować i/lub wdrożyć innowacyjne procesy wyrażania zgody na pliki cookie w PIPEDA , które można wdrożyć na czas, są zależne od kontekstu i pasują do rodzaju używanego interfejsu.

Zgoda na pliki cookie w PIPEDA

Świadoma zgoda w formie zgody na pliki cookie w PIPEDA to ciągły proces, który zmienia się wraz ze zmieniającymi się okolicznościami; Organizacje nie powinny polegać na statycznym punkcie w czasie , lecz traktować zgodę jako proces dynamiczny i interaktywny .

Zmiany w Rozporządzeniu o Ochronie Danych

Jeśli organizacja planuje wprowadzić istotne zmiany w swoich praktykach ochrony danych w ramach RODO dla Kanady, musi powiadomić użytkowników i uzyskać ich zgodę, zanim zmiany wejdą w życie. Istotne zmiany obejmują wykorzystanie danych osobowych w nowym celu, który nie był pierwotnie zamierzony lub nowe ujawnienie danych osobowych osobom trzecim w celu innym niż przetwarzanie niezbędne do świadczenia usługi.

Pamiętaj o prywatności

Firmy powinny rozważyć okresowe przypominanie osobom o ich wyborach dotyczących prywatności i proszenie ich o zapoznanie się z nimi, zgodnie z RODO dla Kanady. Wreszcie, jako najlepszą praktykę, organizacje powinny regularnie dokonywać przeglądu swoich praktyk zarządzania informacjami, aby zapewnić, że dane osobowe będą nadal przetwarzane zgodnie z opisem danej osoby.

wykazać zgodność

Organizacje powinny, na prośbę, być w stanie wykazać zgodność , a w szczególności, że proces uzyskiwania zgody, który wdrażają, jest wystarczająco zrozumiały z ogólnej perspektywy ich docelowych odbiorców, aby umożliwić uzyskanie ważnej i znaczącej zgody.

Aby uzyskać znaczącą zgodę i spełnić związane z nimi obowiązki wynikające z kanadyjskiej ustawy o ochronie danych, organizacje muszą:

 • Podaj informacje dotyczące prywatności w pełnej formie, podkreślając lub zwracając uwagę na cztery kluczowe elementy:
 • Jakie dane osobowe należy zbierać?
 • Jakim podmiotom udostępniane są dane osobowe?
 • W jakim celu zbierane, wykorzystywane lub udostępniane są dane osobowe?
 • Jakie jest ryzyko szkód i innych konsekwencji?
 • Formularz zgody – Zgoda na pliki cookie w PIPEDA
 • Uzyskaj wyraźną zgodę na zbieranie, wykorzystywanie lub ujawnianie.

FAQ: PIPEDA

Przepisy dotyczące prywatności w sektorze prywatnym wymagają od firm tworzenia i publikowania łatwo dostępnych polityk prywatności. Wyjaśnij, w jaki sposób dane osobowe klientów są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane. Oznacza to również, że polityka prywatności musi zostać opublikowana w Internecie, jeśli firma jest obecna w Internecie.

Ustawa o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych (PIPEDA) to federalna ustawa o ochronie prywatności dla organizacji z sektora prywatnego. Określa podstawowe zasady, w jaki sposób firmy muszą obchodzić się z danymi osobowymi w trakcie swojej działalności biznesowej.

Ustawa o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych (PIPEDA) to federalna ustawa o ochronie prywatności dla organizacji komercyjnych w Kanadzie. PIPEDA służy dostosowaniu obowiązków sprawozdawczych Kanady do partnerów handlowych tego kraju, a mianowicie UE.

 1. odpowiedzialność
 2. przeznaczenie
 3. aprobata
 4. Unikanie danych i oszczędność danych
 5. Przechowywanie, użytkowanie i przetwarzanie
 6. precyzja
 7. integralność i poufność
 8. przezroczystość
 9. prawo do udzielania informacji
 10. prawo apelacji

Podstawa prawna PIPEDA weszła w życie 1 stycznia 2004 roku. Ustawa o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych została uchwalona, aby rozwiązać uzasadnione obawy dotyczące prywatności konsumentów i umożliwić kanadyjskim firmom konkurowanie w globalnej gospodarce cyfrowej. Politycznym celem reformy jest budowanie zaufania do handlu elektronicznego.

W tłumaczeniu PIPEDA oznacza coś w rodzaju prawa o ochronie danych osobowych i dokumentów elektronicznych.

PIPEDA jest wykorzystywana przez organizacje i firmy każdej wielkości. RODO dla Kanady reguluje gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych – w tym za granicą.


więcej komentarzy

Nowy

Biuletyn 05/2024

Nowa integracja dla Slacka, MS Teams i nie tylko Wraz z obecną aktualizacją w systemie dostępna jest teraz nowa funkcja integracji dla Slack, MS Teams, Zapier i n8n. Funkcja w wygodny sposób powiadamia Cię w Slacku, Teams czy innym narzędziu o ważnych zmianach i nowościach (np. znalezionych nowych plikach cookies) na Twoim koncie CMP. Nie […]
Webinar-GCM-v2-with-Google-and-consentmanager
filmy, Nowy, Ogólny

Seminarium internetowe: Google Consent Mode w wersji 2 z Google i consentmanager

Dołącz do naszego ekskluzywnego seminarium internetowego prowadzonego przez consentmanager we współpracy z Google 12 czerwca 2024 r. o 11:00 CET. Ze względu na duże zapotrzebowanie na informacje na temat najnowszych wymagań Google, to seminarium internetowe pomoże Ci lepiej zrozumieć Google Consent Mode v2. Dennis Gingele z Google i Jan Winkler z consentmanager przedstawią niezbędne fakty […]

CMP

Twoje pytania dotyczące CMP & Co.

Jeśli nie masz pewności, czy potrzebujesz CMP, czy nie, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy.