Czy jesteś gotowy na nowy Google Consent Mode v2 ? Dowiedz się więcej »
Dobrze

6 lat RODO: świętowanie jego dalekosiężnych skutków


Image for the anniversary of the GDPR on 25 May with

Zbliżamy się do szóstej rocznicy wejścia w życie 25 maja 2024 r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) , które od chwili jego wejścia w życie 25 maja 2018 r. wpływa na standardy ochrony danych na całym świecie. RODO nie tylko zasadniczo zmieniło bezpieczeństwo i zarządzanie danymi osobowymi, ale także wzmocniło prawa jednostek i jasno określiło obowiązki organizacji.

Krajobraz ochrony danych przed RODO

Przed wprowadzeniem RODO ochronę danych w Europie regulowała Dyrektywa o ochronie danych 95/46/WE z 1995 r. , która nie odpowiadała już nowym wyzwaniom ery cyfrowej. Szybki rozwój technologii cyfrowych i szereg znaczących naruszeń danych zwiększyły świadomość i obawy dotyczące potrzeby lepszej ochrony danych. Doprowadziło to do wezwań do wprowadzenia silniejszych i bardziej jednolitych przepisów dotyczących ochrony danych, co ostatecznie doprowadziło do przyjęcia RODO.

Najważniejsze zmiany RODO i ich skutki

Większe prawa osób fizycznych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych znacząco wzmocniło prawa jednostek. Należą do nich prawo do usunięcia danych pod pewnymi warunkami, prawo do przenoszenia danych oraz rozszerzone prawa dostępu, które zapewniają większą przejrzystość wykorzystania danych osobowych.

Jasne wymagania dotyczące zgody

Kolejną ważną zmianą jest restrukturyzacja wymogów dotyczących zgody. Zgoda musi być teraz wyraźna, świadoma i dobrowolna, co wzmacnia kontrolę osób fizycznych nad ich danymi osobowymi i zwiększa przejrzystość.

Obowiązek zgłaszania naruszeń danych

Firmy mają obowiązek zgłaszać właściwym organom określone rodzaje naruszeń danych w ciągu 72 godzin. Celem tego rozporządzenia jest promowanie szybkiej reakcji i minimalizowanie ewentualnych szkód dla osób poszkodowanych.

Globalny zasięg

Zakres RODO rozciąga się także na firmy spoza UE, które przetwarzają dane pochodzące od mieszkańców UE . Ten globalny wymiar podkreśla dalekosiężny wpływ rozporządzenia.

Ponieważ sześć lat temu ogólne rozporządzenie o ochronie danych weszło w życie, powinniśmy w dalszym ciągu z zadowoleniem przyjmować jego transformacyjną rolę w ochronie danych i uznawać wzmocnienie praw do prywatności oraz ustanowienie standardów przepływu danych na poziomie globalnym.

W przyszłości nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, będą w dalszym ciągu wpływać na rozwój ochrony danych w UE i mogą wymagać nowych regulacji. Dalsze przestrzeganie zasad RODO będzie miało kluczowe znaczenie dla promowania bezpiecznej cyfrowej przyszłości i zwiększenia zaufania do ochrony danych osobowych.

Dalsze informacje na temat historii RODO oraz szczegółowe wyjaśnienie najważniejszych aspektów można znaleźć na naszej dedykowanej stronie: https://www. consentmanager


więcej komentarzy

Webinar mit Google: Google Consent Mode v2 verstehen und nahtlos integrieren
filmy

Seminarium internetowe z Google: Zrozumienie i bezproblemowa integracja Google Consent Mode w wersji 2

W związku z dużym zapotrzebowaniem na informacje na temat konfiguracji i postępowania z nowymi wymaganiami Google Consent Mode v2, 12 czerwca 2024 r. consentmanager wraz z Google zorganizował kolejne seminarium internetowe na ten temat. Webinarium odbyło się w języku niemieckim. Czy tęskniłeś? Nie ma problemu! PDF z webinarem można znaleźć tutaj do pobrania . Dennis […]
Nowy

Biuletyn 05/2024

Nowa integracja dla Slacka, MS Teams i nie tylko Wraz z obecną aktualizacją w systemie dostępna jest teraz nowa funkcja integracji dla Slack, MS Teams, Zapier i n8n. Funkcja w wygodny sposób powiadamia Cię w Slacku, Teams czy innym narzędziu o ważnych zmianach i nowościach (np. znalezionych nowych plikach cookies) na Twoim koncie CMP. Nie […]

CMP

Twoje pytania dotyczące CMP & Co.

Jeśli nie masz pewności, czy potrzebujesz CMP, czy nie, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy.